Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Morsø ønsker ordentlig dialog om muslingefiskeriet

Morsø kommune inviterer Folketingets Miljø-og Planlægningsudvalg til en seriøs dialog om samspil mellem muslingefiskeri og miljøbeskyttelse
11. MAR 2011 6.02

MORSØ: Morsø kommune finder det nødvendigt at sikre, at debatten om muslingefiskeri i relation til Limfjordens tilstand løftes til et kvalificeret niveau.

- Vi har klart den opfattelse, at der ikke er nogen konflikt mellem at sikre vandmiljøet i Limfjorden og at der kan finde et bæredygtigt fiskeri efter muslinger sted. Tværtimod ser vi muslingefiskeriet som en af de vigtige brikker i et bedre vandmiljø, skriver borgmester Lauge Larsen og teknisk direktør Lillian Kristensen.

- Foranlediget af at Danmarks Naturfredningsforening igen bringer debatten om muslinge-fiskeriet frem - som en suppe kogt på en gammel sten - og forsøger at bringe fornyet tvivl om muslingeskraberiets forenelighed med målet om, at Limfjordens tilstand skal forbedres, er det på tide at vi får debatten løftet op på et ordentligt niveau, baseret på aktuel viden.

Den seneste udmelding fra Danmarks Naturfredningsforening i dagspressen i sidste uge bringer ikke i sig selv noget nyt til sagen idet der faktisk ikke er truffet nye beslutninger i Kommissionen, og at den aktuelle sag handler om en Danmarks Naturfredningsforenings klage over tilladelsen til skrabning efter muslinger i Natura2000 områder for sæsonen  2008/09.

Fjernet kvælstof skal med
Dette er på mange måder i mellemtiden er blevet positivt overhalet af virkeligheden. Dels var konsekvensvurderingerne for 2009/10 af en meget højere faglige kvalitet, dels medførte de nogle faktiske restriktioner af fiskeriet, som erhvervet har taget til sig, og fuldt ud anerkender.

Morsø Kommune inviterer derfor Folketingets Miljøudvalg og Danmarks Naturfredningsforening til en seriøs dialog om det fremtidige musllingefiskeri, så der etableres en bredere forståelse for de faktiske problemstillinger, udfordringer -
og muligheder. Faktisk fjernes der med en årlig fangst på 30.000 muslingerne samtidig ca. 200 ton kvælstof årligt, - hvilket pt. Ikke indgår i beregningen af reduktionsbehovet.

Muslingeerhvervet er af egen drift er ved at udvikle et nyt og mere skånsomt redskab, som forventes taget i brug fra den kommende sæson. Erhvervet deltager derudover aktivt i nye udviklingsprojekter rettet mod en mere bæredygtig praksis. 

Fact-finding
I forvejen er fiskeri efter muslinger et af de mest gennemregulerede fiskerier i landet med en høj grad af egenforvaltning og har bl.a. som det første af sin slags opnået den anerkendte MSC-certificering for bæredygtighed. Billedet af fiskeriet af muslinger og østers er derfor mere nuanceret end det er fremstået og det er trist, at et profileringsbehov hos enkelte organisationer og eksperter står i vejen for et retvisende billede.

Med de mange misforståelser og den uklarhed som dette kan give forståelsesmæssigt både politisk og i offentligheden vil Morsø Kommune gerne invitere Miljøudvalget og Danmarks Naturfredningsforening til at mødes i en fact finding mission på Limfjorden.

Med bistand fra Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors og muslingernes organisation vil vi sammensætte et program som nuanceret dækker problemstillingerne som grundlag for en seriøs dialog om muslingefiskeriet i fremtiden.