Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Minister giver grønt lys for muslingefangst

Men det bliver med skærpede krav til limfjordsfiskerne om GPS på fartøjerne og et nyt mere skånsomt fangstredskab
24. OKT 2011 13.40

MORSØ: Fødevareminister Mette Gjerskov (S) giver nu tilladelse muslingefiskeriet i de beskyttede Natura 2000 områder i Limfjorden for sæsonen 2011. Men det bliver med skærpede krav til fiskerne om GPS på fartøjerne og et nyt mere skånsomt fangstredskab. Samtidig skal sigtet fremover være et mere bæredygtigt fiskeri.

Omkring en tredjedel af muslingefiskeriet i Limfjorden foregik i 2010 i beskyttede Natura 2000 områder, og EU Kommissionen har påpeget, at Danmark risikerer en retssag, hvis der ikke tages tilstrækkelig hensyn til naturen.

- Vi skal beskytte dyre- og plantelivet i Limfjorden. Og når EU-Kommissionen rynker på øjenbrynene over for fiskeriet i de beskyttede naturområder, så tager jeg meget alvorligt. Derfor stiller vi nu skærpede krav til fiskerne, så fiskeriet bliver mere bæredygtigt, og vi samtidigt fastholder arbejdspladser i området, siger Mette Gjerskov.

Alternativer skal frem
Fartøjerne skal fremover være udstyret med GPS modtagere, der registrerer fiskernes position. Dermed kontrolleres det, at fiskeriet holder sig ude af sårbare områder. Samtidig skal fiskerne fremover bruge et nyt mere skånsomt fangstredskab til at skrabe muslingerne op.

- Jeg vil gerne understrege, at vi på længere sigt er nødt til at finde alternativer til det nuværende muslingeskrab og generelt gøre fiskeriet mere bæredygtigt. Nu sender vi de nye krav til Kommissionen, og hvis de vender tommelen nedad eller kræver justeringer, så er vi nødt til at kigge på det igen, siger Mette Gjerskov.

Kravet om GPS på fartøjerne skal indføres hurtigst muligt dog senest 1. marts 2012 - hvor det vil blive et krav. Det nye muslingeskraberedskab, der også indføres, er både mindre og lettere end dem der hidtil har været benyttet.

ka