Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tre Kattegat-strategier tegner sig

Ny COWI-rapport om vejkapaciteten over Lillebælt skal diskuteres på Odense-konference. Borgmestre og regionsrådsformænd er inviteret
26. APR 2011 9.19

Som led i aftalerne om En grøn transportpolitik i 2009 blev det besluttet at gennemføre strategiske analyser for den langsigtede indretning af kapaciteten for vej- og banetrafikken mellem Øst- og Vestdanmark, oplyser Transportministeriet.

Som led i analyserne ses på tre forskellige strategier for at udvikle landsdelsforbindelserne på lang sigt:

• En ny tredje Lillebæltsforbindelse
• En forbindelse nord for Lillebælt mellem Bogense og Juelsminde
• En Kattegatforbindelse - direkte mellem Jylland og Sjælland

Der er iværksat en række analyser af de forskellige løsningsmuligheder.
Transportministeriet kan nu offentliggøre en screening, der belyser perspektiverne for vejtrafikken omkring Lillebælt. Screeningen er udarbejdet af COWI.

Screeningen har til formål at give et indledende billede af de trafikale udfordringer og udbygningsmuligheder for vejkapaciteten ved Lillebælt. Screeningen udgør således ikke et egentligt beslutningsgrundlag. Den er et grundlag for at debattere mulighederne og retningen for det videre analysearbejde.

Transportministeriet lægger op til  debat om udviklingen af  landsdelsforbindelserne på konferencen om de strategiske analyser af fremtidens transportinfrastruktur den 2. maj i Odense.

- Jeg har derfor inviteret mine kolleger i Folketingets Trafikudvalg og landets borgmestre, regionsrådsformænd og andre interessenter til at deltage i debatdagen, siger transportminister hans Christian Schmidt (V).