Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Øst- og Vestdanmark skal bindes bedre sammen

Klar med analyse af banetransport mellem hovedstaden og Århus
18. MAR 2011 9.02

KØBENHAVN / ÅRHUS: Som led i de strategiske analyser, der blev igangsat med Aftalen om En Grøn Transportpolitik i januar 2009, er der gennemført en screening af den langsigtede indretning af banekapaciteten mellem Vest- og Østdanmark.

I analysen er de enkelte strategier vurderet på et overordnet niveau i forhold til trafikale effekter, mulighederne for samtidige forbedringer af den lokale banebetjening i det østjyske bybånd, anlægsøkonomi samt potentiale i forhold til at overflytte vejtrafik til bane. Der er analyseret tre alternative løsningsmuligheder:

• Lillebælt alternativet: Timemodellen mellem Odense og Århus realiseres med en kortere linjeføring og bedre banekapacitet i den nuværende korridor over Lillebælt og Vejle Fjord

• Bogense-Juelsminde alternativet: Timemodellen mellem Odense og Århus etableres med en direkte linjeføring mellem Odense og Horsens via en ny fast forbindelse mellem Bogense og Juelsminde

• Kattegat alternativet: Løsningen indebærer en direkte linjeføring mellem København og Århus via Kattegat og Samsø. Løsningen vil udgøre et alternativt koncept med markant kortere rejsetider mellem København og Århus, men vil ikke i sig selv indebære korte rejsetider mellem Odense og Århus.

- En række forhold vil skulle afdækkes nærmere i det videre analysearbejde. Med screeningen tages der således ikke stilling til spørgsmålet om, hvordan timemodellen skal realiseres, og screeningen udgør ikke et egentligt beslutningsgrundlag, mener transportminister Hans Christian Schmidt.

cgt