Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Socialpædagoger kræver uddannelse

Ledere på landets sociale tilbud efterspørger en selvstændig socialpædagogisk uddannelse. Det vil løfte kvaliteten i arbejdet
8. JUL 2011 9.48

Det kræver noget særligt at arbejde som socialpædagog. Kompetencer som ikke nødvendigvis er de samme, som det kræver at være ansat i en børnehave eller en vuggestue. Derfor er der brug for en særlig specialiseret socialpædagoguddannelse.

Det er hovedkonklusionen i en ny undersøgelse, Socialpædagogerne netop har gennemført blandt ledere og mellemledere på sociale tilbud. 88 pct. af dem svarer i undersøgelsen, at en selvstændig socialpædagogisk uddannelse vil løfte kvaliteten af det socialpædagogiske arbejde.

- Det er et meget tydeligt signal, lederne sender, og jeg er ikke i tvivl om, at de har ret. Vi har brug for at opruste den socialpædagogiske faglighed og ruste de nyuddannede socialpædagoger bedst muligt til de arbejdsopgaver, der venter på dem, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Adskiller os fra andre lande
Undersøgelsen gør indtryk på ham, fordi det netop er ledere og mellemledere, som får de nyuddannede ind på arbejdspladserne. Desuden har arbejdsgivere, politikere, kommuner og regioner også i længere tid givet udtryk for, at der er plads til forbedringer, når det handler om at ruste medarbejdere til det socialpædagogiske arbejdsfelt.

Og Socialpædagogerne er faktisk enige.

- Vi har længe peget på, at den nuværende generalistuddannelse ikke helt forløser de krav, vi oplever der er til socialpædagogerne. Danmark er et af de eneste lande, der ikke har en selvstændig socialpædagoguddannelse. I alle de andre nordiske lande og i langt de fleste europæiske lande har man sådan en specialiseret uddannelse, siger Benny Andersen.

Bedre sociale tilbud
Et flertal i undersøgelsen synes dog, at der er sket et kvalitetsløft med den seneste uddannelsesreform, hvor der er sket en specialisering i slutningen af uddannelsen. Men de tror samtidigt, at en selvstændig uddannelse vil løfte kvaliteten af det socialpædagogiske arbejde på de sociale tilbud.

- Lederne og mellemlederne peger blandt andet på, at generalistuddannelsen ikke i tilstrækkeligt omfang ruster de nyuddannede til viden om de mange forskellige borgergrupper, vi arbejder med. Eller viden om diagnoser eller viden om den lovgivningsmæssige ramme for det socialpædagogiske arbejde. Og det er et problem, som vi mener, kan løses med en specialiseret uddannelse, siger Benny Andersen.

 

srl