Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Slut med at sige, at det specialiserede socialområde æder sig ind på normalområdet

DEBAT Mens kommunerne bruger mere på folkeskolen og sundhedsområdet, sparer de 300 mio. kr. på det specialiserede sociale område, skriver SL-formand Benny Andersen
18. MAJ 2011 11.50

Af Benny Andersen

Kommunerne har sparet 300 millioner kroner på det specialiserede sociale området i 2010. Det viser de netop offentliggjorte regnskaber for 2010. Det har fået store konsekvenser for det sociale område. Fx er der fyret mere end 1100 socialpædagoger, som efterlader sig huller på de mange arbejdspladser og i forhold til de mange udsatte grupper, de arbejder med.

Kommunerne har lyttet til truslerne fra Christiansborg om økonomisk straf og har strammet voldsomt op på økonomien de specialiserede sociale område. Det viser de netop offentliggjorte regnskaber for 2010 viser. Her kan man blandt andet se, at mens kommunerne bruger mere på sundhedsområdet i 2010 end de gjorde i 2009, sparer de 300 mio. kr. på det specialiserede sociale område. Også ældreområdet bliver der sparet på.

Nu kan kommunerne ikke længere tale om, at de socialpædagogiske arbejdsområder spiser sig ind på normalområdet. Tallene viser med stor tydelighed, at kommunerne har taget Christiansborgs trusler om økonomisk straf af de kommuner, der bryder budgetterne, til sig. Og vi kan med tilsvarende stor tydelighed slå fast, at de besparelser er slået igennem og har fået - og fremadrettet vil få - store konsekvenser for vores medlemmer og ikke mindst for tusindvis af udsatte borgere.

Enorme konsekvenser
Kommunerne har samlet set sparet 2,3 mia. kr. i forhold til 2009. På det socialpædagogiske arbejdsområde er det gået særligt hårdt ud over døgninstitutioner for børn- og unge med et fald på 5,3 pct. Behandling af stofmisbrugere har oplevet et fald på 2,4 pct. og når det handler om længerevarende botilbud er besparelsen på knap 2 pct. Til sammenligning er faldet på øvrige serviceområder samlet set faldet med 0,8 pct.

Det specialiserede sociale område betaler altså en meget stor del af regeringen for regeringens nul-servicepolitik. Og det er hævet over enhver tvivl, at de her besparelser vil få konsekvenser for serviceniveauerne og kvalitetstandarderne i forhold til sidste år. Der er allerede blevet fyret mere end 1100 socialpædagoger siden februar 2010, og alt tyder på, at den bevægelse fortsætter i resten af 2011. Og det er ikke bare en katastrofe for det enkelte medlem at miste sit job. Det har også enorm konsekvens for de kolleger, der nu skal løbe stærkere for at løse samme opgave. For slet ikke at tale om de udsatte mennesker, det hele handler om.

Hvis kommunerne skal undgå økonomisk straf fra regeringen, er de tvunget til i løbet af 2011 især at spare penge. Døgninstitutioner for børn og unge, botilbud til personer med sociale problemer, kontaktperson- og ledsagerordninger og aktivitets- og samværstilbud. Udgifterne på disse områder skal sænkes med mellem 8 og 12 pct. i forhold til sidste år. 


Formand for Socialpædagogerne, Benny Andersen

Foto: http://www.flickr.com/photos/kumanday/with/277854491/