Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

En tredjedel af driftsudgifterne går til børn og unge

Den største post på kommunernes regnskab for 2010 var børn og unge, der løb med 32,5 pct. af de samlede driftsudgifter. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik

Kommunernes udgifter til børn og unge (folkeskolen, dagtilbud til børn og unge samt børn og unge med særlige behov) udgjorde med 94,3 mia. kr. i regnskab 2010 den største post, svarende til 32,5 pct. af de samlede nettodriftsudgifter.

52,3 mia. kr. af udgifterne til børn og unge går til folkeskolen, hvilket er 1,2 pct. mere end i regnskabet for 2009. I forhold til regnskab 2009 er udgifterne til børn og unge steget med 1,8 mia. kr., svarende til 1,9 pct. Der er ikke korrigeret for pålagte meropgaver mv.

Stigning på 7,5 pct. i nettodriftsudgifter
Kommunernes samlede nettodriftsudgifter var i 2010 på 290,3 mia. kr. inklusive statsrefusion. Det er 20,2 mia. kr. eller 7,5 pct. mere end i 2009. Der er ikke korrigeret for pålagte meropgaver mv.

Der blev brugt 233,1 mia. kr. på serviceområdet (fx skoler og ældrepleje) og 57,4 mia. kr. på indkomstoverførsler (fx førtidspensioner og kontanthjælp). Der var nettodriftsindtægter på 0,2 mia. kr. fra forsyningsområdet (fx el- og vandværker).

Udgifter til voksne med særlige behov steg 3,2 pct.
Nettodriftsudgifterne til voksne med særlige behov (fx ældre, voksne handicappede/ sindslidende, voksne med sociale problemer mv.) er på 63,6 mia. kr., og det er 3,2 pct. mere end i regnskabet for 2009.

Nettodriftsudgifterne til overførsler er steget med 10,9 mia. kr. eller 23,5 pct. i forhold til regnskab 2009. Dette skyldes bl.a., at kommunerne medfinansierer udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige fra og med 2010.

Fald i de skattefinansierede nettoanlægsudgifter
De skattefinansierede nettoanlægsudgifter (byggeri) udgør 12,7 mia. kr. i 2010. I 2009 var de skattefinansierede nettoanlægsudgifter 13,5 mia. kr. Anlægsudgifterne på forsyningsområdet er ikke medregnet, da de er takstfinansierede.

Nettoanlægsudgifterne inklusive forsyningsområdet i regnskab 2010 er på 12,9 mia. kr., som svarer til et fald på 2,3 mia. kr. eller 14,9 pct. i forhold til regnskabet for 2009. Det skyldes især en stigning i indtægter under jordforsyning (køb og salg af grunde mv.), hvor der i 2010 var en nettoindtægt på 1,4 mia. kr., mens der i 2009 var en nettoudgift på 0,3 mia. kr. Der er derudover også sket et fald i nettoanlægsudgifter til forsyningsvirksomheder fra 1,7 mia. kr. i 2009 til 0,2 mia. kr. i 2010.

Faldet skal ses i lyset af, at en del forsyningsvirksomheder er blevet omdannet til aktieselskaber og derfor ikke længere er med i de kommunale regnskaber. Nettoanlægsudgifterne på 12,9 mia. kr. fordeler sig med 4,6 mia. kr. til folkeskolen, 0,2 mia. kr. til forsyningsvirksomhederne, 1,5 mia. kr. til ældreboliger, 2,9 mia. kr. til trafik og infrastruktur samt 3,6 mia. kr. til øvrige formål.

mou