Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny sygehusstruktur kan skade yderområderne

DEBAT Vi advarer mod, at yderområdernes situation forværres ved en endnu mere centralistisk sygehuskonstruktion

Af Steffen Damsgaard

I Landdistrikternes Fællesråd har vi flere gange påpeget det demokratiske underskud i yderområderne, der opstod i forbindelse med dannelsen af de fem regioner. Nu vil flere politiske partier nedlægge regionerne og erstatte dem med en ny sygehusstruktur. Vi advarer mod, at yderområdernes situation forværres ved en endnu mere centralistisk sygehuskonstruktion.

Utrygheden fortsat stor
Akutfunktionernes placering i den kommende storsygehus-struktur fik befolkningen i mange yderområder, især i Region Midt, men også Region Syd og Region Sjælland til at kæmpe en forgæves kamp mod et mere centralistisk stillet politisk flertal.

Mange følte sig overset og trampet på af politiske magtkampe og et politisk spil. De nye storsygehuse kunne uden ulemper være blevet placeret mere rimeligt i forhold til de områder, de skal dække. Men ingen ville lytte til befolkningen i yderområderne, og de valgte politikere fra yderområderne var i undertal.

Trods forbedringer i det præ-hospitale beredskab med lidt flere ambulancer, lægebiler og skadesklinikker samt 2 helikoptere på landsplan er utrygheden fortsat voldsom stor blandt befolkningen i mange yderområder.

Flere politiske partier ønsker nu at afskaffe regionerne med den offentliggjorte model med en ny struktur med tre enheder, der dækker landet geografisk, og hvor en bestyrelse i hvert område bestående af bl.a. kommunalpolitikere skal drive sygehusvæsenet. Hvis det sker, er det altafgørende, at vi ikke ser en model med demokratisk underskud i yderområderne, som vi har set med regionerne. Der er ikke grund til at lave samme fejl to gange.

Arbejdspladser forsvinder
Mange tusinde arbejdspladser vil som følge af beslutningerne i regionerne rykke væk fra yderområderne eller endda rykke væk fra køreafstand fra yderområderne. Det erhvervsmæssige boom fra byggeriet af de nye storsygehuse tilgodeser bosætningen i de centrale byer, som i forvejen er i fremgang. Den foreslåede nye struktur risikerer at forværre denne situation.

Skal der en ny minimal struktur til at afløse regionerne, er det vigtigt, at der i de fælles enheder bliver mere indflydelse til yderområderne og de kommuner, som ligger i yderområder. Det demokratiske underskud skal erstattes af balance og ligevægt.

Landdistrikternes Fællesråd har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvad der er bedst, men der skal forandring til, for det demokratiske underskud skal elimineres, og tiltagene i yderområderne skal styrkes.

Steffen Damsgaard er formand for Landdistrikternes Fællesråd

Foto: http://www.flickr.com/photos/ooocha/with/2804618610/