Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Hvad skal vi med regionerne - er de bare til besvær?

Hvad skal vi med regionerne - er de bare til besvær?

KRONIK Kære politikere, hold hovedet koldt nu! Lad os ikke haste noget igennem, men derimod tage en velovervejet beslutning

Anne Lyngs Kristensen og Lars Helleskov

Berlingske Tidende skriver, at når Lars Løkke fredag vil ofre sit svendestykke og præsentere en plan for afskaffelse af regionerne, så bliver det med et splittet bagland. Der lader ikke til at være enighed i Venstre om, hvorvidt afskaffelsen af Regionerne er en god ide. 'Folketings-Venstre' kommer til at stå overfor 'Kommunal/regional-Venstre'.

Måske er det 'Højskole-Venstre' overfor 'Handelshøjskole-Venstre'. Birthe Rønn Hornbech har f.eks. meldt ud, at hun hellere ser styrkede regioner, der får mulighed for at udskrive skatter.

En anden personlighed i partiet, Carl Holst, mener at regionerne har leveret varen. Han er regionsrådsformand i Syddanmark, og hans udtalelse er ikke overraskende. Men faktisk korrekt. Selv den borgerligt liberale tænketank CEPOS har bedt politikerne tænke sig grundigt om, inden de nedlægger regionerne.

Gode til at øge produktiviteten
Ifølge vicedirektør og cheføkonom, Mads Lundby Hansen, har regionerne nemlig været gode til at øge produktiviteten i sundhedsvæsnet, og med en nedlæggelse risikerer man at tabe det momentum. Han hentyder til, at produktiviteten er steget med to pct. om året, og det er ikke noget, man har set andre steder i den offentlige sektor.

Og også i forhold til den private sektor er det flot. CEPOS er dog ikke principielt imod en nedlukning af regionerne som politisk-administrativt sted. Men fastslår, at det er vigtigt at produktivitetskravet fastholdes ved en omorganisering af sundhedsvæsenet.

Regionernes primære opgave er at styre og administrere det danske sundhedsvæsen, herunder sygehuse, psykiatri og specialiserede sociale tilbud. Dertil kommer opgaver indenfor miljø, uddannelse, regional udvikling og lignende.

Hvis planerne gennemføres, og regionerne skal være væk inden det planlagte regionsrådsvalg i 2013, hvad skal så erstatte regionerne? Skal staten overtage alle ansvarsområderne? Skal kommunerne? Eller skal vi se færre, men større og mere slagkraftige kommuner tage over og erstatte de nuværende 98 af slagsen? Har Lars Løkke allerede udtænkt en løsning på det? Og er det overhovedet en god idé at bryde det politisk-administrative danmarkskort op igen. Det er jo kun 4,5 år siden vi fik den nuværende struktur, som stadig er forholdsvis ny.

Ligner et selvmål
Den forudgående kommunalreform fik lov at leve i 36 år og ni måneder. Vil Lars Løkke virkelig vælge at gå over i historien, som den mand der stod fadder til en kommunalreform, der ikke viste sig levedygtig? Det ligner et selvmål. Men der er set mange godt skudte selvmål i historien.

Dansk Folkeparti regner med, at man vil kunne spare 500 mio. kr. ved at nedlægge regionerne. Penge, der i stedet skal gå til at styrke sundhedsvæsenet, særligt inden for det psykiatriske område. Der har dog også været udmeldinger om øgede udgifter ved at nedlægge regionerne, hvilket bl.a. Professor og Direktør Jes Søgaard fra sektorforskningsinstitutionen på sundhedsområdet, DSI, har udtalt.

Regionerne har løst opgaven indtil nu, og de har haft stor succes med at få ventetiderne ned ved hjælp af en produktivitetsudvikling, men spørgsmålet er, om det også er regionerne, der fremover vil kunne løse opgaven med sundhedsvæsenet bedst. Eller om der er et bedre alternativ.

Hold hovedet koldt!
Kære politikere, hold hovedet koldt nu! Lad os ikke haste noget igennem, men derimod tage en velovervejet beslutning! Hvad er reelt den bedste organisering af vores demokratiske system - og ikke mindst af sundhedsvæsenet, som vi i fremtiden kommer til at blive mere afhængige af med en befolkning, som bliver ældre?

Husk at tænke det demokratiske element ind i en ny organisering, og husk at tænke længe over hvordan styringsrelationerne skal være på området. I dag er det statslige styringselement meget stærkt, og de udskældte regioner har reelt ikke haft et særligt stort styringsrum at handle og beslutte indenfor. Regionerne har faktisk aldrig rigtigt fået en chance. Måske er det tiden til at give dem det, nu. Birthe Rønn Hornbech har en pointe.

Af ledelseskonsulent Anne Lyngs Kristensen og ledelseskonsulent Lars Helleskov Engelbrektsen