Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kontrollen og papirtigrene kommer fra staten

DEBAT Hvis bare staten havde lidt færre ansatte og brugte mindre tid og ressourcer på at kontrollere og udstikke retningslinier
10. AUG 2011 10.42

Af Hosea Dutschke

SF vil fjerne 4000 bureaukrater i kommunerne. Fint nok som politisk udspil. Det er bare helt urealistisk. Aarhus Kommune vil skulle fyre 200 bureaukrater. På ældreområdet vil det svare til ca. 50. Det er ca. 40 pct. af alle medarbejdere i administrationen. Det vil skabe et mindre kaos.

Stram økonomistyring vil blive en by i Rusland. Kompetenceudvikling og faglig specialisering vil blive skåret ind til et minimum. IT-systemer vil få nedbrud med masser af spildt arbejdstid. Udvikling og projekter med velfærdsteknologi og meget mere vil blive sat i stå.

Kommunerne har vist vejen. Der er skåret i forvaltningen. I Aarhus blev der sidste år fjernet for 100 mio. kr. administration.

Ser man på den faktiske udvikling i antallet af medarbejdere i den offentlige sektor (Danmarks Statistik), så har stigningen siden 2007 været klart størst i staten. I staten er der blevet op mod 10 pct. flere ansatte siden 2007. Og blandt de ansatte er der nok ikke særlig mange borgernære velfærdskerneydelser. I kommunerne og regionerne er stigningen på ca. 4 pct. i perioden.

Kun det nødvendige bureaukrati
SF bør lige grundigt kigge sine tal igennem en gang mere og komme med et mere realistisk udpil, som også inddrager stat og regioner. Rigtig mange af kontroltiltagene og papirtigrene kommer fra staten. Det være sig embedslægetilsyn, sundhedsaftaler, utilsigtede hændelser, den danske kvalitetsmodel, årlige tilfredshedsundersøgelser, arbejdstilsynet med meget mere.

Vi har i Aarhus arbejdet med kontrol fri zone i flere år. Og der er helt klart mere at hente, hvis staten havde lidt færre ansatte og brugte mindre tid og ressourcer på at kontrollere og udstikke retningslinier. Seneste eksempel er en ny tilsynslov. Spild af godt bureaukrati.

Og ja vi skal ikke have en eneste god bureaukrat for meget - kun det nødvendige bureaukrati