Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regionerne: Pengene går til sundhed - ikke administration

Udgifterne til administrativt personale udgør blot 4,4 pct. af den samlede omsætning i regionerne
5. AUG 2011 7.54

- Regionerne er en succes - hvorfor skulle man dog ændre på det?, siger regionernes formand Bent Hansen med henvisning til Dansk Folkepartis fornyede ønske om at nedlægge regionsrådene

En gennemgribende analyse fra 2011 af regionernes administration viser både en meget lav administrationsgrad og en meget ensartet administration i de fem regioner. Et tegn på, at man har fundet et rimeligt niveau for udgifterne til at administrere sundhedsvæsenet og de øvrige regionale opgaver oplyser Danske Regioner.

I 2010 havde regionerne under 9.000 administrative medarbejdere ansat til at administrere en total virksomhedsomsætning på godt 100 mia. kr. Udgifter til det administrative personale udgør 4,4 pct.

Et nyt forslag fra Dansk Folkeparti hævder at kunne spare 500 mio. kr. ved at nedlægge regionsrådene. Danske Regioners analyse viser imidlertid, at udgifterne til regionsrådsmedlemmerne samt de godt 100 ansatte i regionerne, der direkte beskæftiger sig med politikerbetjening, blot udgør 60 mio. kr.. De i alt 205 regionsrådsmedlemmer administrerer et samlet budget på omkring 100 mia. kr. og er arbejdsgivere for 117.000 ansatte.

Mindre spild
Danske Regioners formand Bent Hansen glæder sig over analysens resultater. Samtidig undrer han sig over de politikere - helt aktuelt fra Dansk Folkeparti - der med mellemrum tror, at de får mere ud af at overlade styringen af sundhedsvæsnet til andre end regionerne:

- Jeg kan konstatere, at regionerne bliver drevet fornuftigt. Pengene går til sundhed - ikke til administration. Vi har styr på økonomien og øger produktiviteten år for år. Samtidig har vi et af de mest effektive sundhedsvæsener i verden, når det gælder om at bruge elektroniske patientjournaler og telemedicin. Alt sammen til glæde både for patienterne, der i de her år oplever rekordlave ventetider. Regionerne er en succes. Jeg forstår slet ikke de politikere, der indimellem foreslår regionerne lukket - hvorfor skulle man dog ændre på noget, der virker så godt?

Analysen af de administrative funktioner i de fem regioner er gennemført som led i den fælles effektiviseringsplan 'Mindre spild, mere sundhed'. Opgørelsen giver et præcist indblik i, hvor mange administrative ressourcer, der bruges på hvilke områder, både samlet set og i forhold til hinanden i regionerne. Opgørelsen vil fremover være at finde hvert år til anvendelse i regionerne.

ka