Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny PCB-handlingsplan klar

Bl.a. indskærpes det, hvordan indsatsen PCB-holdigt byggeaffald afskaffes på korrekt vis

Regeringen kommer nu med en samlet handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger. Det skal identificeres og håndteres korrekt, så PCB ikke giver sundhedsskader. Indsatsen for at bortskaffe PCB-holdigt byggeaffald korrekt, så det ikke spredes til miljø og fødevarer, skærpes også.

Planen er udarbejdet af fem ministerier, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De fem ministre fra de fem ministerier siger.

- Det er vigtigt, at de bygningsejere, der har et PCB problem her og nu, får klar vejledning. Derfor åbner vi en ny fælles hjemmeside og en helpdesk, hvor man bl.a. kan få svar på, hvordan man måler PCB, hvordan virkningerne af PCB kan afhjælpes, og hvordan PCB-holdigt affald frasorteres korrekt.

Der vil i foråret 2012 blive gjort status over initiativerne i handlingsplanen. I starten af juni 2011 åbner hjemmesiden www.pcb-guiden.dk.

PCB er en svært nedbrydelig miljøgift, der blev brugt i byggeriet fra 1950-1977. Selvom brug af PCB i byggematerialer blev forbudt i 1977, findes det stadig i en vis andel af vores bygninger.

lcl