Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny inspiration til hjemmeplejen

Et nyt katalog skal give kommunerne inspiration til arbejdet med tilsyn og opfølgning på hjælpen til borgere, der modtager hjemmepleje
29. JUN 2011 9.00

Socialminister Benedikte Kiær (K) har bedt Ankestyrelsen udarbejde et inspirationskatalog til kommunerne, så de kan lære af hinandens erfaringer med tilsyn og opfølgning i hjemmeplejen. Ti kommuner er blevet interviewet og kataloget er et sammendrag af de ti kommuners erfaringer. Budskabet fra interviewkommunerne er klart og tydeligt: Det kan betale sig at foretage tilsyn og opfølgning på hjælpen til de visiterede borgere i hjemmeplejen.

- Jeg håber, at rigtig mange kommuner vil få glæde af de interessante erfaringer, som kommunerne har bidraget med til inspirationskataloget. Flere peger blandt andet på, at værdierne i hjemmeplejen har en særlig betydning for medarbejderne. En kommune arbejder eksempelvis med etisk kodeks på ældreområdet og grundværdier om nærvær, tryghed og respekt hos den enkelte borger. Det synes jeg er et eksempel til efterfølgelse, siger socialminister Benedikte Kiær.

Ifølge kommunerne er der flere klare mål med initiativerne: En større grad af professionalisme i arbejdet, anerkendelse af medarbejderne og en mere værdibaseret hjemmepleje til fordel for borgerne.

De gode eksempler
Inspirationskataloget indeholder blandt andet eksempler på fordelene ved en dialogbaseret, kontraktstyret og systematisk tilgang til tilsyns- og opfølgningsopgaven, og på fordelene ved at inddrage leverandører, borgere og Ældreråd.

De ti kommuner, der har bidraget til inspirationskataloget, er Kolding, Sønderborg, Gribskov, Lolland, Randers, Herning, Thisted, Bornholms Regionskommune, Aalborg og København.

En ny lov, der træder i kraft den 1. juli i år, forpligter kommunerne til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp mv. til borgere i eget hjem, og det skal ske første gang inden udgangen af 2011. Inspirationskataloget stilles endvidere til rådighed for, at kommunerne kan drage nytte af det i udarbejdelsen af tilsynspolitikken.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/