Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ikke sygemeldt længere - men heller ikke helt klar endnu

Egedal Kommune ligger helt i top, når det gælder om at bruge delvise raskmeldinger til borgere på sygedagpenge. Fordelene er, at borgeren hurtigere bliver rask og hurtigere kommer tilbage til arbejdet på fuld tid
13. APR 2011 13.07

EGEDAL: Egedal Kommune ligger på en flot anden plads på landsplan, når det gælder om at bruge delvise raskmeldinger i sygedagpengesager. Egedal bruger i 19 pct. af sygedagpengesagerne delvise raskmeldinger kun overgået af Billund Kommune, der er oppe på 19,2.

En delvis raskmelding betyder for eksempel, at medarbejderen arbejder det antal timer, vedkommende kan, i forhold til det, medarbejderen fejler eller får andre arbejdsopgaver i sygdomsperioden i stedet for at være helt væk fra arbejdspladsen.

Hurtigere frisk igen
Der er flere fordele ved at bruge delvise raskmeldinger. Erfaringerne viser, at den sygemeldte bliver hurtigere rask og kommer hurtigere tilbage på arbejdet på fuld tid, når tilknytningen til arbejdspladsen bevares.

- Undersøgelser viser, at det er bedst for den sygemeldte at holde sig i gang, mens man er syg fra sit arbejde, men det er selvfølgelig en balancegang. Derfor gør vi meget ud af at finde ud af, hvad præcis det er, der gør, at den sygemeldte ikke kan arbejde. På den måde får vi afdækket, hvad der skal til både helbreds- og arbejdsmæssigt for at vedkommende kan komme tilbage til arbejdet, siger leder af sygedagpengeteamet Pia Jeppesen Hansen.

Inden borgeren har været sygemeldt i otte uger, bliver vedkommende indkaldt til en samtale i Jobcenteret. Hvis den sygemeldte ikke allerede er i kontakt med sin arbejdsgiver, tager Jobcenteret efter aftale med borgeren kontakt til arbejdsgiveren, og mulighederne for en delvis raskmelding drøftes i fællesskab.

Venter ikke til de 13 uger
Der laves eventuelt en fastholdelsesplan, og der følges op på samtalen indenfor en måned, og ikke først efter 13 uger som loven siger, så aftalen kan justeres, hvis der er noget, der ikke fungerer.

- Vi har fokus på, hvor borgeren er i forhold til at komme tilbage på arbejde og på at bevare motivationen til at komme tilbage på arbejde. Vi kan tydeligt se, at dem der bevarer tilknytningen til arbejdet hurtigere bliver raske og vender tilbage på fuld tid, siger Pia Jeppesen Hansen.