Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Haveselskabet søger kommuner til stort regnvandsprojekt

Skal i gang med flerårigt projekt med intelligent brug af regnvand. Projektet støttes af Villum Fonden med 'et større millionbeløb'
Haveselskabet skal i gang med et stort fireårigt projekt om intelligent brug af regnvand. Det har til formål at nedsætte risikoen for oversvømmelser og samtidig gøre regnvandet til en resurse til gavn og glæde i private haver og grønne områder.

VILLUM FONDEN har støttet projektet med et større millionbeløb.

Haveselskabets direktør, Ole Münster, siger til dknyt, at hverken han eller Villum Fonden, vil sige noget som helst om, hvad 'et større millionbeløb' dækker over.  

- Vi mener, at det er et epokegørende projekt, fordi vi kan pege på samlede løsninger på tværs af forvaltninger og faglige skel,og som samtidig gør borgerne til aktive medspillere i at få løst de meget store udfordringer med håndtering af ekstrem regn. Vi er taknemmelig for, at Villumfonden har tillid til, at Haveselskabet kan påtage sig så stort og vigtigt et projekt, siger direktøren.

Haveselskabets regnvandsprojekt skal undersøge effekten af og omkostningerne ved intelligent brug af regnvand i private haver. De konkrete løsninger kan fx være grønne tage, regnbede og regnvandskanaler, vandgennemtrængelige belægninger, vandopsamling i tanke og nedsivning via faskiner.

Haveejerne skal være en del af løsningen
Haveselskabet ser et stort potentiale i at involvere haveejerne i at løse samfundets regnvandsudfordring og har allerede etableret et samarbejde med Miljøministeriet for at afdække muligheder og barrierer.

- I stedet for bevidstløst at fokusere på at bygge større kloakker, kan man ved at inddrage haveejerne, forvandle regnvandet fra spildevand til en grøn resurse, der vil øge kvaliteten af vores byer og gøre haver og grønne områder smukkere. Det vil formentlig være langt billigere, og samtidig kan vi undgå oversvømmelser af huse og veje og minimere risikoen for at søer og kystområder bliver forurenet, når kloakkerne løber over ved ekstrem regn. Det er en ægte win win situation, pointerer Haveselskabets direktør.

Det er kolossale mængder af vand, som kloakkerne kan spares for, hvis haveejeren inddrages i løsningerne. Danmarks 1,4 millioner haveejere modtager hvert år op mod 840 millioner kubikmeter regn på deres grunde. Heraf lander 135 millioner kubikmeter vand på tagene og ryger i de fleste tilfælde direkte i kloakkerne sammen med afstrømningen af vand fra indkørsler, terrasser og andre befæstede arealer.

Hælder milliarder direkte i kloakken
Regnvandsprojektet skal bl.a. afdække de økonomiske aspekter og incitamenter for haveejere, der selv vil håndtere regnvandet i haverne. Der er dog ingen tvivl om, at ekstrem regn og oversvømmelser allerede koster samfundet mange penge.

- Under det ekstreme regnvejr 2. juli i år hældte vi faktisk fire milliarder kroner direkte i kloakken. Det var nemlig, hvad forsikringsselskaberne måtte betale i erstatning for skaderne ved de massive oversvømmelser. Der er altså mange penge at spare ved at finde bedre og mere effektive løsninger på problemerne med ekstrem regn, siger Ole Münster

Han mener desuden, at der vil være et stort potentiale for danske virksomheder i at bringe sig i front på regnvandsområdet. Danmark står jo ikke alene med regnvandsudfordringen. Mange andre lande oplever problemer med ekstrem regn og oversvømmelser, og der vil derfor være stor efterspørgsel på effektive og velfungerende løsninger på regnvandsområdet.

Invitation til kommunerne
Første skridt i Haveselskabets store regnvandsprojekt er at finde kommuner, der vil være med. Kommunerne har som myndighed en helt central rolle i den samlede planlægning og udførelse af regnvandshåndtering. Derfor vil Haveselskabet sørge for, at regnvandsprojektet sikres en solid kommunal forankring.

- Vi vil gerne invitere nogle af landets kommuner til at indgå som samarbejdspart i projektet. Vi skal i første omgang finde to til tre kommuner, der vil være værter for de konkrete demonstrationsprojekter, hvor regnvandsløsninger skal afprøves i 1:1 i udvalgte haver.

- Kommunerne vil via deres medvirken i projektet få mulighed for at følge projektet tæt, men de forpligter sig samtidig til at gennemføre det nødvendige planlægningsmæssige grundlag for forsøgsområdet. Vi glæder os rigtigt meget til at komme i gang med samarbejdet, siger Ole Münster.

Haveselskabet gennemfører regnvandsprojektet i samarbejde med Niras , en rådgivningsvirksomhed med stor erfaring indenfor de økonomiske, tekniske, hydrologiske og planlægningsmæssige aspekter af projektet.

mou

FAKTA:
Formålet med Haveselskabets projekt 'Intelligent brug af regnvand i haver' er at indsamle viden og erfaringer, der gør det muligt at give både haveejere, forsyningsselskaber, kommuner og stat konkrete opskrifter på, hvordan de kan nedsætte risikoen for oversvømmelser og gøre regnvand til en resurse gennem intelligent brug af regnvand i haver.

Det skal ske ved:

  • At skabe overblik over betydningen og effekten af intelligent brug af regnvand både i forhold til den enkelte haveejer og i forhold til det offentlige vandafledningssystem i tre repræsentative boligområder.
  • At oplyse haveejerne om, hvilke muligheder der findes, hvad der betaler sig både vandafledningsmæssig og økonomisk. Samt at motivere haveejerne til at iværksætte intelligent brug af regnvand.
  • At demonstrere intelligent brug af regnvand i 1:1 i de tre forsøgsboligområder og i den forbindelse at vurdere barrierer for at implementere løsningerne.
  • At udarbejde en national handlingsplan for intelligent brug af regnvand med det formål at skabe en offentlig debat om potentialet og anvise, hvordan centrale styringsmidler bør forenes med den kommunale indsats.

Billede: Ballerup Kommune