Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gentofte optrapper kampen mod de voldsomme regnskyl

Teknik- og Miljøudvalget på vej mod ambitiøs spildevandsplan, der på både kort og på lang sigt skal sikre mod konsekvenserne af de øgede regnmængder
5. OKT 2011 11.17
Spildevandsplanens perspektiv rækker frem til 2018, og de overordnede målsætninger er:
  • Risiko for oversvømmelser som følge af kraftig regn skal minimeres. Det gøres bl.a. ved at separere vejvand fra spildevandssystemet.
  • Der skal være mindst mulig belastning af vandområder og strande, bl.a. via øget kapacitet i spildevandssystemet, så overløb mindskes mest muligt.
  • Spildevandet skal transporteres væk på en sikker, energirigtig og effektiv måde.

Lisbeth Winther (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget, siger:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har vedtaget en ambitiøs spildevandsplan. I planen er der afsat ikke mindre end 572 mio. kr. over de næste otte år til forbedring af hele spildevandssystemet - det er utroligt flot. Pengene vil blandt andet blive brugt til at separere vejvand fra spildevandssystemet, til anlæg af nye ledninger og bassiner, og til at renovere eksisterende afløbssystemer.

Økonomisk gulerod for borgerne
Et andet centralt initiativ i spildevandsplanen er at gøre det mere attraktivt for borgerne at nedsive eller forsinke regnvandet via en faskine, en regnvandsbeholder eller andet på egen grund.

Helt konkret betyder det, at ejendomme, som kobler regnvand fra spildevandssystemet, kan få en del af kloaktilslutningsbidraget tilbagebetalt som et engangsbeløb. For en almindelig familie i parcelhus svarer det til ca. 21.000 kroner. Man kan læse mere om dette på www.gentofte.dk/regnvand.

- Det er et helt centralt led i planen, at borgerne skal hjælpe med at nedsive eller forsinke regnvandet på deres egen grund, så vores fælles kloakker bliver aflastet. Udover at give et økonomisk incitament har vi også gjort ansøgningsprocessen lettere for borgerne, og så skal grundejerforeningerne involveres mere. Konkret tilbyder kommunen at deltage i grundejerforeningernes møder for at oplyse om, hvad borgerne selv kan gøre og hvad kommunen gør, siger Lisbeth Winther. 

 

mou