Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Danva står alene med bekymring for regnvand

Risikoen for forurening ved genbrug af regnvand i husholdninger er overdrevet, vurderer byplanlægger
18. AUG 2011 15.30

Af Knud Abildtrup, [email protected].dk

HILLERØD: Hillerød Kommune er på vej til at stille krav om genanvendelse af regnvand i nybyggeri - til tøjvask og toiletskyl. Danva har i den forbindelse ytret bekymring for forurening: at forkert brug af systemerne skulle kunne medføre  mikrobiologisk forurening af vandforsyningen.

- Der er tale om en ubegrundet frygt, kommenterer byplanlægger og projektleder på vandplaner i Hillerød Kommune, Carsten Cederholm, over for dknyt. Han frygter, at andre kommuner lader sig skræmme fra et fornuftigt miljøtiltag, der kan være med til at sikre rent grundvand i fremtiden:

- Før der kom lovgivning på området, var der - for 10-12 år siden - ganske rigtigt nogle anlæg, der kunne være helt Storm P.-agtige fyldt med rør, som folk kunne rode med. Men nu er der tale om lukkede anlæg med sikkerhedsventiler.

Automatreaktion
Ifølge Ingeniøren mener ingeniør og seniorkonsulent Leon Steen Buhl fra Teknologisk Institut, at bekymringen er en holdning, som Danva står temmelig alene med:

- Når der laves regnvandsopsamling til brug inde i huset, er det nemlig et krav, at drikkevandsledningen inde i huset forsynes med en tilbagestrømssikring - en såkaldt TBS-ventil, så eventuelt forurenet drikkevand ikke kan løbe ud igen og forurene naboernes vandforsyninger. En kreativ 'gør det selv'-vvs'er kan derfor kun komme til at forurene sit eget drikkevand, hvis han mod alle advarsler forbinder drikkevandssystemet med regnvandssystemet.

Carsten Cederholm bemærker også, at han har forståelse for, at Danva ser på risikoen for forurening, men betragter det også som en automatreaktion. Samtidig peger han på, at et vandværk kan miste en vis indtægt ved øget brug af regnvand, hvis ellers taksterne er indrettet, så forbrugerne slipper billigere.


Foto: http://www.flickr.com/photos/akeg/2529849524/