Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Indsats mod skybrud over kommunegrænser

Overborgmester Frank Jensen (S) ser muligheder i at dele beredskab og låne pumpekapacitet kommunerne imellem
17. AUG 2011 13.51

KØBENHAVN: Overborgmester Frank Jensen (S) sætter sig nu i spidsen for en skybrudsplan, der skal sikre københavnerne mod de massive problemer, som regnen har givet i løbet af sommeren. Vand i kældre, ødelagte sportshaller og oversvømmede veje er blot nogle af de problemer, som de seneste skybrud har givet københavnerne, oplyser kommunen.

Det er uholdbart, og derfor tager overborgmester Frank Jensen nu initiativ til en skybrudsplan. Planen skal sikre borgerne mod problemer med regnvand nu, men også finde de rigtige løsninger for fremtiden. - Vi skal have ledt vandet hen, hvor der er plads til det – i havne, parker og søer i stedet for i borgernes kældre og på indfaldsvejene.

- Derfor er det afgørende, at vi som det første får styrket vores beredskab, så vi akut kan håndtere vandet, når det kommer, siger Frank Jensen, der ser frem til at finde de rigtige løsninger sammen med teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF).

Skybrudsplanen bliver en del af de kommende budgetforhandlinger for 2012 i København, og samtidig vil Frank Jensen invitere nabokommunerne til at samarbejde om at finde de rigtige løsninger:

- Vand respekterer ikke kommunegrænserne, og derfor må vi stå sammen om at løse situationen. Vi skal ikke kun have styr på det vand, der falder i København, men også på det, der løber til fra andre kommuner, siger  Frank Jensen, der blandt andet ser muligheder i at dele beredskab og låne pumpekapacitet kommunerne imellem.

Københavns Kommune har allerede lavet en ambitiøs klimatilpasningsplan, som skal tage hånd om problemerne på længere sigt. Men der er behov for handling nu, og det er årsagen til det nye initiativ. I budgetforhandlingerne vil der blive kigget på de initiativer, der allerede er besluttet, men også på nye og mere akutte redskaber til at undgå problemer med vand. Det kan være opdatering af det kommunale beredskab, fysisk sikring af den kommunale IT, klimatilpasning af kommunens bygninger, så skader på daginstitutioner, skoler og idrætsfaciliteter undgås.

ka