Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fælles plan mod oversvømmelser

Borgmestrene i Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner har diskuteret en fælles strategi for den otte km lange Usserød Å
23. MAR 2011 6.30

RUDERSDAL/HØRSHOLM/FREDENSBORG: Borgmestrene er blevet enige om syv aktionspunkter for den fælles indsats for både at minimere fremtidige oversvømmelser og styrke miljøet i og langs Usserød Å. Planen er unik, fordi den går på tværs af kommunegrænser og ser Usserød Å som et samlende element for borgerne i alle tre kommuner på åens vej fra Sjælsø til Øresund.

Oversvømmelser sidste år
Umiddelbart efter oversvømmelserne langs Usserød Å i august sidste år satte borgmestrene fra de tre kommuner sig sammen for at diskutere, hvordan der kunne arbejdes tættere sammen. Arbejdet skulle munde ud i en fælles strategi for både klimatilpasning og miljø og en fælles beredskabsplan.

Stærkt samarbejde
Borgmestrene er nu blevet enige om syv helt konkrete aktionspunkter, som et signal til de videre politiske drøftelser.

- Vi sætter nye standarder for det lokale klimasamarbejde på tværs af kommunegrænserne. Jeg tror ikke, der findes et sted i landet, hvor tre nabokommuner har fremvist så ambitiøse planer som vores. Visionen er, at vi i en fælles og koordineret indsats både minimerer risikoen for oversvømmelser, forbedrer miljøkvaliteten i vandløbet og styrker de rekreative værdier langs åen. Vi sætter os simpelthen et fælles mål om, at Usserød Å skal være et positivt og samlende element i vores kommuner, siger Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester i Fredensborg Kommune.

Øget regn samler tropperne
Kommunerne og deres borgere vil i de kommende år blive udfordret af både de øgede regnmængder og skærpede statslige krav til miljø- og naturkvalitet.

- Fremover skal vi både håndtere større mængder regnvand og opfylde skrappere krav om forbedret vandkvalitet i vores åer og vandløb. Med den fælles Miljø- og Klimastrategi har vi skabt et unikt grundlag for at klare begge dele samtidig med, at åen bliver mere indbydende for borgerne at besøge og færdes ved, siger Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm Kommune.

Samtidig er kommunerne enige om at der er store fordele ved at koordinere indsatsen i forbindelse med kraftige regnhændelser.

- Sjælsø spiler en nøglerolle både i forhold til vandkvalitet og i forhold til vandtilførsel til åen, og vi har fælles interesse i at søge konkrete løsninger. Derfor er vi bl.a. også gået ind og sikret, at slusen ved Sjælsø nu kan bruges som et aktivt styringsinstrument i forbindelse med regnhændelser. Vi er meget interesseret i, hvordan vi sammen fremadrettet finder løsninger, der både tilgodeser Sjælsø og Usserød Å, siger Erik Farin (V), borgmester i Rudersdal Kommune.

lcl