Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Grønt lys for alle - på samme tid

De første 50 frikommunetemaer i gang: Fri bane for cyklister i alle retninger, bedsteforældre i skolebestyrelser og vederlag til næstformænd i politiske udvalg
30. DEC 2011 8.23

Af Knud Abildtrup, [email protected]

De første 50 forsøgstemaer, som frikommunerne får administrativ godkendelse til er ny meldt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeret - som en første fase. I nogle af forsøgene kræves der bekendtgørelse - og i andre er der lagt op til en afklarende dialog mellem ministeriet og kommunen. 

En del af forsøgene skal foregå i beskæftigelsesregi - hvor der i særlig grad har været fokus på administrative barrierer. F.eks. ønsker Vejle at indføre, at en sagsbehandler, der kender borgeren, også behandler ansøgningen. Flere kommuner vil lempe på reglerne om jobsamtalerne - om de nødvendigvis skal foregå hver tredje måned - og hvordan.

Fire af frikommunerne vil eksperimentere med varighedsbegrænsningen af tilbud om virksomhedspraktik - og ligestille dagpengemodtagere med arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

I et forsøg i plejesektoren vil Odsherred indføre længere vagter - for at opnå en mere fleksibel arbejdstilrettelæggele på plejecentre og i hjemmeplejen - hvilket dog ikke kræver specielt grønt lys fra et ministerium, men derimod en ændret overenskomst.

Større klasser
Flere kommuner vil ændre på holdddannelsen i folkeskolen, Fredensborg vil kunne dispensere for maximums-elevtal i klasserne, og Odense vil prøve fælles skoleledelse og skolebestyrelse af på større skoler, end man kan i dag.

Odense vil også afprøve lyskryds, hvor cyklister og eventuelt også fodgængere kan passere krydset i ale retninger på én gang - den sag kræver dog yderligere dialog med ministeriet af hensyn til trafiksikkerheden.

Fredensborg har også fået grønt lys til at give vederlag til næstformænd i politiske udvalg, så længe det foregår inden for de samlede økonomiske rammer, der er for udvalgsvederlag.

Også Fredensborg har ønsket at eksperimentere med sammensætning af skolebestyrelserne - så f.eks. frivilige, bedsteforældre, fagprofessionelle m.v. kan være med.

Se oversigten.