Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Væk med bøvlet og skrivebordet

Danmarks idrætsforbund inviterer fem kommuner til treårigt idrætsfrikommuneforsøg

FABORG-MIDTFYN: Faaborg-Midtfyn Kommune har som en af fem kommuner i Danmark modtaget en forespørgsel fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) om et idrætsfrikommuneforsøg, som skal finde sted i perioden fra den 1. januar 2012 til den 1. januar 2015. Projektet har i Faaborg-Midtfyn Kommune to aspekter:

• Fælles medlemsregistrering
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker i samarbejde med DIF at udvikle en metode for fælles medlemsregistrering, som skal gøre det mere enkelt at være frivillig leder i foreningerne. Indsatsen som skal være med til at fremme lysten til at engagere sig i frivilligt arbejde i foreningerne. Faaborg-Midtfyn Kommune vil arbejde for at revidere og tilpasse medlemsregistreringen, så der i højere grad sker en afbureaukratisering, forenkling og ensretning til gavn for det frivillige arbejde.

• Foreningsklynger skal udvikle nye tilbud
Et samarbejde mellem foreninger i foreningsklynger skal medvirke til at foreningerne udvikler og tilbyder fleksible tilbud til borgerne i forbindelse med projekt 'foreninger i forandring', Dette skal føre til en udvikling, hvor foreningerne får flere medlemmer, flere frivillige trænere og ledere samt lettere rekruttering af bestyrelsesmedlemmer. Målet er særligt at øge foreningernes muligheder for vækst og udvikling i landdistrikterne.

Formænd ser store perspektiver i projektet
Formand for Folkeoplysningsudvalget, Troels Stubager er begejstret ved udsigten til, at projektet kunne blive gennemført i Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Vi ved fra DIFs seneste frivillighedsundersøgelse på landsplan, at 31 pct. af de frivillige oplever, at det er svært at fastholde og rekruttere frivillige, fordi der stilles for mange krav fra kommunen. Selv om vi allerede har arbejdet en del med at forenkle administrative rutiner, er invitationen fra DIF en kærkommen lejlighed til at skærpe dette fokus yderligere. Vi kan fortsat ændre og ikke mindst tilbyde yderligere redskaber, som foreningerne vil opleve som forenklinger.

- Mange foreninger er desuden udfordret af faldende indtægter, samtidig med at der også er krav om fornyelse og øget kvalitet. Vi har set under breddeidrætskommunesatsningen i 2010 til 2011, at rigtig mange foreninger er klar på at tænke nyt og har gode erfaringer med det. Jeg tror og håber derfor at frikommuneprojektet 'foreninger i forandring' kan være med til at give endnu flere foreninger mulighed for at møde udfordringerne aktivt og komme styrket ud efter projektet.

ka