DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Sket i ugen:
Flere penge, mere styring og slut med lukketheden

SKET I UGEN I denne uge har regeringen landet aftaler om kommuners og regioners økonomi og fordelingen af elever på landets gymnasier. Andre har måtte forholde sig til ulovlig lukkethed, en fratrædelse og en tabt retsag.
12. JUN 2021 9.30

Flere store aftaler med kommunal og regional interesse faldt på plads i løbet af ugen.

Først lød det, at en Økonomiaftale for kommunerne kom i hus, hvor 1,4 mia. kr. ekstra lod servicerammen følge med demografien, men uden penge til velfærdsløft. Senere kunne finansministeren også præsentere en regional aftale med lille løft til sygehuse. Det vil sige knap 1,2 mia. kr. ekstra til driften,

Sidst på ugen kom en gymnasieaftale i stand, hvor Forældres indkomst skal styre gymnasiers optag i byerne - og optaget på de gymnasiale uddannelser skal være forskelligt i by og på land. Regionerne skal styre kapacitaten - men først efter tre år.

I går kom så endnu en aftale, hvor Regeringen, KL og regionerne opretter 21 sundhedsklynger, der skal binde behandlingen af patienter over hele landet bedre sammen. 

I Faxe måtte økonomichefen fratræde efter en graverende regnefejl. Og i Aarhus måtte trafikselskabet AarBus se i øjnene, at Forhandlingsfællesskabet for de kommunalt og regionalt ansattes fagforeninger vandt principiel sejr i Vestre Landsret, da KL var på taberens side i sag om afskedigelse af tjenestemand.

På borgmesterkontorer og i byrådssekretariater er det rundt omkring værd at læse godt med, fordi Nu går den ikke længere med unødig lukkethed i byrådene. Ankestyrelsen giver frist på et halvt år til at stoppe ulovlig praksis med bare at skrive "Lukket punkt" på referaterne.

I vores fortsatte dækning af optakten til KV21  var der i denne uge ikke mindst opmærksomhed om, at Socialdemokratiet får rebel på listen på Langeland. Derudover er der eksempler fra flere partier på spidskandidater, der fortryder, degraderes og trækkes lod om - udover alle dem, der udpeges og tager hul på at tale deres sag.