KL på taberens side i sag om afskedigelse af tjenestemand
AarBus og KL har tabt en afskedigelsessag til FOA og Forhandlingsfællesskabet.
Foto: Ernst Van Norde, Ritzau Scanpix

KL på taberens side i sag om afskedigelse af tjenestemand

Forhandlingsfællesskabet for de kommunalt og regionalt ansattes fagforeninger vandt principiel sejr i Vestre Landsret.
11. JUN 2021 6.32

Tjenestemænd er omfattet af de samme regler som alle andre, når det gælder kravene til saglighed og proportionalitet i afskedigelsessager. Det har først Retten i Aarhus og nu opså Vestre Landsret afgjort i en sag, der var omfattet af stor principiel bevågenhed både fra KL og modparten Forhandlingsfællesskabet.

Sidstnævnte, paraplyorganisationen for de kommunalt og regionalt ansattes fagforeninger, trak det længste strå i sagen, der på det konkrete plan drejede sig om en trafikmester fra det daværende Aarhus Sporveje, nu AarBus, som blev afskediget på grund af sygdom. På afskedigelsestidspunktet havde han imidlertid ikke haft nylige sygedage, og busselskabet havde ikke indhentet lægeerklæring.

Vestre Landsret finder, at fraværet derfor "ikke har haft et sådant omfang, at det ud fra driftsmæssige grunde har været nødvendigt og forholdsmæssigt at afskedige ham", hedder det i landsretsdommen, der er en stadfæstelse af den tidligere dom fra Retten i Aarhus.

Den afskedigede er tilkendt en erstatning på 250.000 kr., og busselskabet skal tillige betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til modparten, fagforeningen FOA, der førte sagen for den afskedigede trafikmester.

Foruden de direkte parter var også KL og Forhandlingsfællesskabet trådt ind i sagen som støtte for henholdsvis AarBus og FOA. Deres principielle interesse for sagen udkrystalliseres i en bemærkning i dommen om at den skønsmæssige afskedigelsesret ifølge tjenestemandsregulativet er "undergivet de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger for udøvelse af administrativt skøn, herunder kravene om saglighed og proportionalitet".

Forhandlingsfællesskabet har modtaget denne afgørelse med stor tilfredshed og bemærker, at det altså ikke er nok, at en afskedigelse af en tjenestemand forekommer mest hensigtsmæssig for arbejdsgiveren. De almindelige forvaltningsretlige regler "gælder som en integreret del af en tjenestemands ansættelse", konstaterer Forhandlingsfællesskabet.

Se Vestre Landsrets dom.