Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere modtager boligsikring

Antallet af husstande, som modtog boligsikring, steg med 8,3 pct. fra 2009 til 2010 og udgjorde 203.000 i 2010
14. MAR 2011 10.15

Boligsikring er den form for boligstøtte, der gives til lejere,
der ikke er pensionister. I alt modtog 537.000 husstande boligstøtte, og det er 3,2 pct.  flere end året før. Den samlede udbetalte boligstøtte steg med 5,4 pct. og udgjorde 1.042 mio. kr. i 2010.

Færre får boligydelse
Ud over boligsikring består boligstøtten af boligydelse, som er forbeholdt pensionister, og boligstøtte til førtidspensionister, som er tildelt førtidspension efter 1. januar 2003, samt stærkt bevægelseshæmmede.

Antallet af husstande, som modtog boligydelse, faldt med 1,5 pct. fra 2009 til 2010.  Det har været faldende siden 2007 efter at have ligget på et stabilt niveau i perioden
2004-2006. Faldet skal ses i sammenhæng med nye regler for førtidspensionister, som er tildelt pension efter 1. januar 2003.

1.175 kr. i boligsikring i december
Husstande med boligsikring modtog i gennemsnit 1.175 kr. for december måned,  mens udbetalinger af boligydelse udgjorde 2.506 kr. Mens flere har modtaget boligsikring siden 2008, faldt antallet fra 2005-2008.
Flere førtidspensionister modtager boligstøtte
Boligstøtte til førtidspensionister, som er tildelt pension efter 1. januar 2003, er steget fra 29.000 husstande i 2009 til 35.000 husstande året efter. Boligstøtten til førtidspensionister var i december på 1.528 kr. i gennemsnit pr. husstand.

cgt