DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Direkte betalt husleje nu på tapetet

Direkte betalt husleje nu på tapetet

Socialudvalget i København leder fortsat efter måde at forhindre, at så mange sættes på gaden
1. JUN 2012 9.10

KØBENHAVN: Stadig flere københavnere sættes på gaden, fordi de ikke kan betale huslejen. Socialudvalget i København drøftede på sit møde i går, om det er muligt at bruge paragraf 81 i Aktivloven til at fastholde borgere i egen bolig, oplyser forvaltningen.

Ifølge § 81 kan kommunen give hjælp til enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sit liv, som betyder, at han eller hun vil have svært ved at klare sig selv, hvis udgiften skal betales. Desuden fremgår det, at hjælpen normalt kun ydes til uforudsete udgifter.

Socialforvaltningens fortolkning af paragraffen er, at husleje ikke kan betragtes som en uforudset udgift, og at praksis derfor som udgangspunkt bør være, at § 81 ikke kan bruges til hjælpe folk, der er ved at blive sat ud af deres bolig.

Socialudvalget ønsker imidlertid nu, at forvaltningen undersøger muligheden for at ændre praksis, så udbetaling af enkeltydelser efter § 81 også kan omfatte husleje, når faren for udsættelse er overhængende.

Udvalget beder desuden forvaltningen undersøge, om § 81 kan bruges til at administrere huslejen, så hjælpen gives i form af direkte udbetaling til udlejer.