Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Byrådsmedlem: Træk huslejen i kontanthjælpen

Hvordan undgår man, at flere bliver sat på gaden? Effektiv, tidlig vejledning og væk med de lave starthjælpssatser, lyder nogle af svarene på AGORA
18. OKT 2011 11.58

Af Samira Masoudi, [email protected]

Redaktør for hjemløsebladet Hus Forbi, Thomas Hye-Knudsen, foreslår at man tilbyder at trække huslejen direkte i hjælpen, før den kommer til udbetaling. Det er byrådsmedlem fra Horsens, Torben Engholm (S), enig i:

- Hold penge tilbage i kontanthjælpen til husleje. Giv os en lov, så vi ude i kommunerne kan afhjælpe dette problem, skriver han i sit indlæg på debatforummet AGORA.

Mange har uorden i økonomien
Næsten halvdelen af dem som bliver smidt på gaden, har arbejde, men mangler overblik over deres økonomi, skriver MF og socialordfører Tom Behnke (K), der henviser til en SFI rapport fra 2008. Et andet problem påpeget af Behnke er, at cirka halvdelen glemmer at søge boligstøtte. Ifølge Behnke kan problemet undgås, ved at kommuner sætter tidligt ind med fremskudt rådgivning.

- Nu skal vi snart i gang med de årlige satspuljeforhandlinger, og her er det mit forslag, at vi sætter endnu flere penge af så ordningen kan udvides, for det er det, der er behov for.

Ifølge MF oog arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (DF) kan problemet bedst løses med mere vejledning. Bankerne kan gå aktivt ind og tilbyde rådgivning og skolerne kan vejlede de unge, skriver han.

- Der skal i den forbindelse ses på om det er muligt at give mere vejledning om hvordan man styrer sin økonomi i skolerne, således at de unge har fuld forståelse af hvor vigtigt det er man ikke gaber over mere end ens økonomi kan klare, skriver Bøgsted.

'Tælleregime'
Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, mener at Den offentlige administration har udviklet sig til et 'tælleregime:

- Der bliver målt og vejet på, om jobcentrene og ydelseskontorerne nu også anvender det fine nye sanktionssystem. Og denne overvågning medfører en adfærdsregulering blandt medarbejderne, som gerne vil gøre det, som politikerne forventer af os. Bettina Post, synes at man skal fjerne de lave satser.

- Det eneste man ikke ville diskutere, var de lave kontanthjælpssatser. Det har hele tiden undret mig, eftersom de mange andre initiativer ikke har haft den ønskede effekt.

Hans Halvorsen (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus, deler denne kritik af det nuværende system:

- Jeg har gentagne gange talt for, at vi fjerner startydelserne, loftet over kontanthjælpen og diskriminerende regler, lige så snart der er råd til det.

Medlem af Udsatterådet i Københavns Kommune, Torben Larsen, ser kritisk på bl.a. kommunernes sagsbehandlingsprocedure;

- Kommunen udnytter slet ikke servicelovens muligheder for at hjælpe borgere, der møder op med akutte problemer. Sagsbehandlingen tager alt for lang tid, og så er ulykken sket.

Tom Behnke bekræfter også at regeringstiltaget fra 2009 ikke har virket efter hensigten:

- Desværre melder mange boligorganisationer, at de ikke hører noget fra kommunen. Aftalen fra 2009 handler om at kommunen på baggrund af en advarsel fra boligorganisationen har 14 dage til at gribe ind, inden en kommende udsættelse.

Deltag i debatten her.