Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere og flere københavnere sættes ud

Undersøgelse i socialforvaltningen tyder på, at udsættelser i større grad forhindres hos børnefamilier end hos enlige
23. JAN 2012 11.50

KØBENHAVN: Socialforvaltningen i København forventer, at antallet af borgere, som bliver sat på gaden forsat stiger. En arbejdsgruppe kommer nu med anbefalinger til, hvad man kan gøre.

En arbejdsgruppe har i løbet af 2011 nærstuderet de borgere, som bliver sat på gaden og set på, hvad man eventuelt kan gøre for dem. Gruppen konkluderer, at der ikke er én entydig forklaring på, at antallet af udsættelser bare stiger og stiger.

- Det er der mange mulige forklaringer, og der er komplekse sociale problemstillinger bag hver eneste udsættelse, siger Susan Fiil Præstegaard, jurist i Socialforvaltningen og formand for arbejdsgruppen.

De borgere, som er blevet udsat fra en bolig i de første 10 måneder af 2010, har generelt store sociale problemer. De har ofte kun boet i boligen i kort tid og har typisk fået deres bolig anvist af kommunen. De modtager oftest kontanthjælp eller anden overførselsindkomst, og indkomsten er typisk ustabil, da de ikke kan overholde kravene for at opretholde deres overførselsindkomst.

Unge under 25 år er overrepræsenteret. Ca. hver tredje som varsles udsat, har hjemmeboende mindreårige børn, men børnefamilier udgør knap 1/5 af dem, som faktisk udsættes.

- Det tyder på, at udsættelser i større grad forhindres hos børnefamilier end hos enlige, siger Susan Fiil Præstegaard.

Godt halvdelen af de udsatte er enlige mænd.

Store omkostninger
- Ud over de menneskelige omkostninger der ligge i at blive sat på gaden, så er udsættelser også en økonomisk dyr affære for borgerne, for boligorganisationen og for kommunen, siger Susan Fiil Præstegaard.

Det handler om, at boligerne typisk skal sættes i stand, når beboerne flytter. Der skal måske males, slibes gulve, skiftes dørlås og udbedres skader. Det koster og kan borgerne ikke selv betale, må kommunen lægge ud. For boligorganisationerne medfører udsættelser udgifter til øget administration.

- I nogle tilfælde står der altså borgere på gaden, som i forvejen ikke havde så meget, og nu oven i købet har en ekstra flyttegæld på i omegnene af 60 - 70.000 kr. af slæbe rundt på, siger Susan Fiil Præstegaard.

Fra 2007 til 2010 voksede antal udsættelser fra 434, 492 og 605 til 797, mens tallet i 2011 anslåes til 878.