Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Corydon: - Vi har en aftale

FINANSLOVEN Med en godkendelse fra Enhedslistens hovedbestyrelse er finansloven nu endeligt på plads
20. NOV 2011 21.09

FOLKETINGET: Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om finansloven for 2012. Et hovedelement er en kickstart af dansk økonomi, hvor der fremrykkes og sættes gang i investeringer for 10¾ mia. kr. i 2012 og otte mia. kr. i 2013, oplyser finansminister Bjarne Corydon (S):

- Vi har fået en finanslov, som Danmark kan være tilfreds med. Aftalen er et markant kursskifte i dansk politik, hvor vi handler og tager ansvar. Vi har valgt en aktiv politik med fremrykning af investeringer, der skal få flere i arbejde, få gang i væksten og skabe ny optimisme i samfundet.

Med aftalen om den samlede finanslov for 2012 med Enhedslisten er det bl.a. slut med starthjælp, kontanthjælpsloft og loft over børnefamilieydelse. Der gøres også op med brugerbetaling på kunstig befrugtning, familiesammenføring og tolkning i sundhedsvæsenet. Vilkårene for ledige forbedres med en mere skånsom overgang til en kortere dagpengeperiode og der er aftalt øgede muligheder for uddannelse. Der afsættes ½ mia. kr. til bedre normeringer i daginstitutionerne. Udviklingsbistanden øges og økologisk produktion fremmes.

Som led i finanslovsforhandlingerne er der indgået i alt 11 aftaler om forskellige områder, heraf er 10 brede aftaler hen over midten. Det gælder bl.a. politi, kriminalforsorgen, forskning, svage grupper, trafik, fremrykning af renovering af almene boliger, Det Kgl. Teater, Redningsberedskabet, rets- og udlændingepolitik.

Med de samlede aftaler om finansloven for 2012 er der enighed om nye initiativer for samlet 9½ mia. kr. i 2012 og knap 14 mia. kr. i 2013. Alle nye initiativer er finansieret krone-for-krone.

Foto: http://www.flickr.com/photos/aidan_jones/3575000735/

cgt