Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Colourbox

Ambitionerne for fremtidens dagtilbud på plads

Task Force afrapporterer nu med fokus på fire centrale pejlemærker, der er vigtige for, at børn i dagtilbud lærer og ikke ekskluderes fra fællesskaber
21. MAJ 2012 9.39

Task Force om Fremtidens Dagtilbud har siden april 2011 indsamlet eksempler på, hvordan dagtilbuddene arbejder med børns læring og inklusion, har besøgt 11 forskellige dagtilbud rundt om i Danmark, gennemgået forskning og undersøgelser samt inddraget aktørerne på dagtilbudsområdet. På den baggrund offentliggør task forcen deres afrapportering, som indeholder fire centrale pejlemærker, der er vigtige for, at børn i dagtilbud lærer og ikke ekskluderes fra fællesskaber:

En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion
Målrettet forældresamarbejde
En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer.

- Task forcen giver nogle vigtige pejlemærker for, hvordan vi kan styrke udviklingen af vores dagtilbud i forhold til læring og inklusion. Den pædagogiske praksis skal bygge på refleksion, viden og tilrettelæggelse. Og forældresamarbejde skal målrettes. Forældre kan for eksempel godt i langt højere grad inddrages i læringsarbejdet og bidrage til øget inklusion. Vi skal have høje ambitioner for udvikling af området. Og det er et fælles ansvar for både kommuner, forældre, politikere - og minister, udtaler børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S).

Task forcens pejlemærker vil blandt andet danne grundlag sammen med andre indspil og undersøgelser for et større udviklingsprogram på dagtilbudsområdet, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini igangsætter i efteråret.