Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Colourbox

Behov for mere målrettet arbejde i dagtilbud

Ny rapport om fremtidens dagtilbud er blevet offentliggjort. Rapportens fire pejlemærker bakkes op af BKF, som dog efterlyser fokus på it
21. MAJ 2012 10.45

I dag er Task Forcens rapport om fremtidens dagtilbud blevet offentliggjort. Børne- og Kulturchefforeningen – BKF – hilser rapporten velkommen og vil gerne støtte op omkring de fire pejlemærker: pædagogik, forældreinddragelse, dokumentation og evaluering samt ledelse.

Rapporten sætter fokus på, at der i de danske dagtilbud er behov for et langt mere målrettet arbejde med de fire pejlemærker, og her støtter BKF gerne arbejdet med at få de enkelte dagtilbud i spil.

- BKF mener, at der er et stort behov for at sætte fokus på dagtilbud i kommunerne – også med de fire relevante emner, som rapporten peger på, siger formand for BKF og direktør i Herlev Kommune Flemming Olsen og fortsætter:

- Imidlertid savner BKF, at der på dagtilbudsområdet sættes langt mere fokus på, hvordan informationsteknologien kan være med til at udvikle særligt læring og kommunikation i de danske dagtilbud. Indtil nu har vi udelukkende fokuseret på, hvad it kan bidrage med i skolerne – nu må tiden være kommet til dagtilbud.

BKF mener, at der i dagtilbuddene bør arbejdes mere målrettet og forskningsbaseret med, hvordan it kan udvikle kommunikationen mellem institution og forældre, ligesom it kan anvendes som et aktivt redskab til at arbejde med læring i dagtilbud. Via forskningen kan vi blive klogere på, hvad det er som rent faktisk virker 'ude på blå stue', hvor det enkelte barn befinder sig i hverdagen.

tsp