Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Egelund formand for ny task force om dagtilbud

Task force om Fremtidens Dagtilbud skal indsamle de bedste eksempler på, hvordan børn lærer og udvikler sig bedst muligt i daginstitutionerne og dagplejen
20. APR 2011 8.09

En task force skal besøge en række daginstitutioner og indsamle viden om, hvad der virker bedst, når børn i daginstitutionerne skal lære og udvikle sig.

Socialminister Benedikte Kiær (K) har udpeget seks medlemmer til den nye task force og Niels Egelund, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Universitet, bliver formand, oplyser ministeriet.

Danmark har nogle af de bedste daginstitutioner og dagplejer i verden. Vi er blandt de lande, der bruger flest penge på dagtilbud, personalet er godt uddannet og normeringerne er også blandt de bedste. Forældrene siger også gang på gang, at de er meget tilfredse med netop deres daginstitution eller dagpleje.

- De gode erfaringer og metoder skal frem i lyset og udbredes til andre daginstitutioner og dagplejere. For det er ekstremt vigtigt, at vi kan udvikle og forbedre kvaliteten hele tiden ved bl.a. at lære fra hinanden. Jeg nedsætter derfor en task force, der skal besøge dagtilbud og kommuner for at indsamle alle de gode erfaringer, udtaler Benedikte Kiær.

Task forcen skal besøge en række dagtilbud og kommuner. Derudover vil data og viden fra bl.a. forskning, interessenter og uddannelsesinstitutioner blive inddraget. Task forcen skal afrapportere til regeringen i efteråret 2011.

Task forcen er sammensat af praktikere og eksperter på dagtilbudsområdet og består af:
• Niels Egelund, professor på Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Universitet - formand
• Agi Csonka, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut
• Lars Sloth, formand for Børne- og Kulturchefernes dagtilbudsnetværk
• Irene Davidsen, leder af børnehaven Ørnebo i Ishøj
• Laust Joen Jakobsen, rektor og formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium
• Ole Henrik Hansen, cand.pæd. og ph.d. stipendiat fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Universitet

ka