DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Ældre får bevilget færre timer til personlig pleje
Der er bevilget færre timer til personlig hjælp (blå søjler), mens der igen bevilges flere timer til rengøring og anden praktisk hjælp (grønne søjler).

Ældre får bevilget færre timer til personlig pleje

Et konstant antal ældre modtager hjemmehjælp, men de får færre timer hver end for fem år siden.

Selvom antallet af ældre stiger, har det i fem år været et nogenlunde konstant antal, der er visiteret til hjemmehjælp. Og før de fem år faldt antallet endda. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Til gengæld bliver der tildelt færre timer til de enkelte modtagere.

I 2020 var i alt 151.600 personer landet over visiteret til hjemmehjælp, mens det i 2015 var 146.000. Men antallet af visiterede timer er faldet, så hvor hver person i 2015 i gennemsnit blev tildelt 3,7 timer, fik de sidste år kun 3,2 timer.

2020-tallene er dog nogenlunde på niveau med 2019. Det store fald er sket i årene forud. 

Hurtigere op, men mere rengøring

Det er især den personlige pleje såsom hjælp til at stå op, få tøj på, blive vasket og spise, der bliver visiteret færre timer til nu end for nogle år siden. Derimod blev der sidste år bevilget lige så mange timer til praktisk hjælp såsom rengøring og tøjvask, som der blev i 2012, før tallet tog et dyk frem mod 2017, hvorefter det igen er steget.

Et er, hvor mange timer der blev visiteret, noget andet, hvor mange der faktisk blev leveret. Tallene viser, at coronakrisen tilbage i marts 2020 gav et fald i den leverede praktiske hjælp, før den igen steg til normalt niveau i juni. Derimod blev leveringen af den personlige hjælp ikke påvirket af corona.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser også, at ventetiden til en plads på plejehjem eller i plejebolig faldt med 14 pct. sidste år. Statistikerne vurderer, at det kan tilskrives, at færre ønskede at flytte på plejehjem under corona af frygt for at blive smittet og på grund af restriktioner for pårørende.