DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Kun få ældre har købt sig til ekstra hjemmehjælp
De få, som har tilkøbt ekstra hjemmehjælp, har næsten alle ønsket ekstra rengøring.
Foto: Casper Christoffersen, Ritzau Scanpix

Frikommuneforsøg:
Kun få ældre har købt sig til ekstra hjemmehjælp

Modtagere af hjemmehjælp synes sjældent, de har brug for at tilkøbe ekstra hjælp, men er glade for muligheden, viser evaluering af forsøg i ni kommuner.

Ja tak til muligheden, men nej tak, når det kommer til stykket. 

Det har - kort sagt - været erfaringerne i et frikommuneforsøg i ni kommuner, hvor modtagere af hjemmehjælp fik mulighed for at tilkøbe ekstra hjælp oveni den, de var visiteret til. 

Det er ellers kun tilladt, hvis man får hjælpen fra private hjemmehjælpsfirmaer, men blev som led i et frikommuneforsøg også muligt i den kommunale hjemmepleje i København, Aarhus, Odense, Esbjerg, Randers, Aabenraa, Herning, Holstebro og Favrskov i 2018-2020.

Kun en halv procent af hjemmehjælpsmodtagerne i de ni kommuner har købt tilkøbsydelser i løbet af et år, fremgår det af evalueringen af forsøget, som Vive har lavet.

Ikke behov

Årsagen til det begrænsede salg er først og fremmest, at de ældre og andre modtagere af hjælp ikke syntes, de havde behov for tilkøb. Når de endelig har gjort brug af muligheden, har det i 90 pct. af tilfældene været ekstra rengøring, de har købt.

Til gengæld har de, der gjorde brug af ordningen, var glade for, at hjælpen blev leveret af kendt personale fra kommunen. Desuden har cirka 19 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne i Københavns Kommune svaret i et spørgeskema fra kommunen, at de mener, det er meget vigtigt at have muligheden for tilkøb, selv om de ikke har brugt den.

På plejehjem ser der ikke ud til at være noget behov. Der er i alt blevet solgt otte tilkøbsydelser til to beboere i samtlige ni kommuner, det svarer til omkring en promille. Det spiller blandt andet en rolle, at der sideløbende har været en klippekortordning, hvor plejehjemsbeboere kan få den ekstra hjælp gratis.

De fleste kommuner positive

Flertallet af de deltagende kommuner vurderer ifølge rapporten, at ordningen ikke er særligt anvendt, men dog et værdifuldt supplement til de øvrige tilbud.

I den vurdering spiller det en væsentlig rolle, at kommunerne bliver mere ligestillede i konkurrencen med private leverandører. Flere venter også, at behovet for tilkøbsydelser vil stige i fremtiden, og derfor tænker man tilkøbsordningen som en form for fremtidssikring. 

Tre kommuner synes dog, at udgifterne til at administrere ordningen har været for store, og de ønsker derfor ikke at fortsætte med forsøgsordningen.

Prisen for en times praktisk hjælp har varieret fra 311 til 496 kr., men prisen ser ikke ud til at have indflydelse på, hvor stort salget har været.

Læs hele evalueringsrapporten her.