Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
- Hvis det ender med, at de ældre får et bedre liv, så er der måske heller ikke brug for den samme retssikkerhed som nu, siger Ulrik Wilbek (V).
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix.

Regeringen i opgør med ældres ret til hjemmehjælp

Nyt lovforslag lægger op til et opgør med detailstyring i ældreplejen i tre kommuner. Ældre Sagen og juridiske eksperter er skeptiske. KL tilfreds.
26. MAR 2021 6.28

Regeringen lægger op til et længe ventet opgør med detailstyring af velfærden i kommunerne på bl.a. ældreområdet. Det sker i et forslag til lov om velfærdsaftaler, der netop er fremsat i Folketinget, skriver Mandag Morgen.

Men opgøret med bureaukratiet sker på bekostning af borgernes rettigheder, mener Ældre Sagen, Dansk Erhverv og juridiske eksperter.

- Regeringen vil frisætte kommunerne, ikke borgere, siger Eva Naur Jensen, lektor og ph.d i socialret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

”En markant forringelse for de berørte borgere,” siger lektor Kent Kristensen, lektor i offentlig ret på Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

- Vi er tilhængere af at undgå unødigt bureaukrati, men undrer os meget over, at det skal ske ved at fjerne ældre borgeres rettigheder, siger Per Tostenæs, politisk konsulent i Ældresagen.

- Det er godt at løsne tøjlerne, men ikke på bekostning af borgernes ret til frit at vælge mellem kommunens hjemmehjælp og en privat leverandør, siger Troels Yde Toftdahl, velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Wilbek positiv

I sit høringssvar hilser KL omvendt forslaget velkomment.

”Hvis vi vil af med kontrol og med alle de ting, der tager tid fra de borgerrettede opgaver, så må vi affinde os med, at nogle rettigheder forsvinder. Men det sker der forhåbentlig ikke noget ved, for hvis det ender med, at de ældre får et bedre liv, så er der måske heller ikke brug for den samme retssikkerhed som nu,” siger Ulrik Wilbek (V), borgmester i Viborg Kommune, en af de tre kommuner der ifølge lovforslaget fritages fra en række lovmæssige krav på ældreområdet.

Et af de meget åbne spørgsmål er, hvad regeringens lovforslag kan komme til at betyde for hjemmehjælpen. Eva Naur Jensen fra Aarhus Universitet mener, at det er ”temmelig bekymrende, at de tre kommuner ikke skal tilbyde personlig hjælp og pleje hjemme hos borgerne selv, sådan som det er i dag”.

Det kan ifølge Eva Naur Jensen betyde, at kommunerne fremover kan tilbyde hjælp til borgerne uden for hjemmet. Borgerne kan altså blive hjulpet hen til i et center, eller måske kan kommunerne opfordre eller overtale borgerne til at flytte i en form for beskyttet bolig.

Hjemmehjælp kan blive til udehjælp

Der er også en anden undtagelse i den nye lov, der kan få betydning for hjemmehjælpen. Ifølge lovforslaget kan de tre frikommuner beslutte, at de ikke vil fastsætte kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og heller ikke for genoptræningen.

Hvis ikke der er en standard for kvaliteten i en kommune, ved en borger ikke, om han eller hun stilles bedre eller dårligere end andre borgere med samme behov.

- Kommunerne har altid skullet skræddersy hjælpen efter den enkelte borgers behov ud fra en minimumsstandard. Nu fjernes minimumsstandarden, og det kan give en ringere hjælp, siger Eva Naur Jensen.

ka