DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Aarhus inviterer til debat om fremtidens trafik

Visioner og rettidig omhu er vigtige elementer, hvis vi skal sikre fremkommeligheden for trafikanterne i Aarhus i 2030, mener borgmester og rådmand

AARHUS: Borgmester Jacob Bundsgaard (S) og rådmand Laura Hay (V) inviterer nu til offentlig debat om fremtidens trafikinfrastruktur.

Byrådet besluttede i 2010 at undersøge hvilke langsigtede udfordringer og større kommunale investeringsbehov, der findes i Aarhus, for at sikre god mobilitet i Aarhus i 2030. Resultatet af undersøgelserne foreligger nu og lægges sammen med et debatoplæg frem, så alle kan kommentere og komme med synspunkter og ideer.

Resultatet af undersøgelsen kan indgå som en del af grundlaget for fremtidige drøftelser og beslutninger om investeringer i trafikinfrastrukturen - i første omgang i tilknytning til en anlægskonference, der afholdes i februar 2012 som et led i budgetlægningen for 2013.

Aarhus har længe været inde i en meget positiv udvikling med vækst i både indbyggertal og arbejdspladser. Dette sætter trafikinfrastrukturen under pres, og trafikanter i Aarhus oplever allerede nu jævnligt kødannelse i morgen- og eftermiddagstimerne.

Det aktuelle arbejde peger på, at biltrafikken stiger med ca. 60 pct. de næste 20 år, hvis det eksisterende trafikmønster ikke ændres. Udviklingen kan betyde, at trafikken går i stå, og at der spildes tid. Tid der kan bruges mere konstruktivt, uanset om det er i tilknytning til job eller fritid.

Såfremt væksten i trafikken ikke følges op af en række større investeringer, må der forventes at opstå betydelige begrænsninger i fremkommeligheden - og en konsekvens heraf kan være, at væksten i bosætning, arbejdsstyrke og arbejdspladser på længere sigt trækker væk fra Aarhus.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger:

- Det er nødvendigt at prioritere anlægsinvesteringerne - også i en situation med begrænsede økonomiske ressourcer. Der skal være en god proces, hvor mulighederne undersøges og debatteres grundigt, før der træffes beslutninger. Aarhusianerne skal med i dialogen om, hvordan vi sikrer fremkommeligheden både gennem investeringer i infrastruktur og en velfungerende kollektiv trafik.

Rådmanden for Teknik og Miljø, Laura Hay, siger:

- Det er nødvendigt at sikre mobiliteten, når Aarhus vokser i de kommende år. Fremkommelighed har stor betydning for borgerne, erhvervslivet og væksten. Investeringer i god infrastruktur vil derfor bidrage til at skabe arbejdspladser, både på kort og længere sigt, og ved at satse på at forbedre fremkommeligheden på indfalds- og ringvejene gør vi hverdagen lettere for såvel bilister som de, der benytter den kollektive trafik. Aarhus hænger sammen med omverdenen, og der er brug for samarbejde med Staten, de østjyske kommuner og regionen.

Der er forskellige muligheder for at håndtere den øgede fremtidige trafik. Som oplæg til debatten er beskrevet to scenarier, som hver indeholder forskellige bud på mulige fremtidige initiativer og projekter. Det drejer sig om et såkaldt bilscenarie og et kollektiv-/cykelscenarie.

mou