Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus prioriterer hurtighed, fremkommelighed og sikkerhed

Magistraten har godkendt anlægsprogram for vejsektoren 2011 og de kommende år. Fremkommelighed og trafiksikkerhed skal øges
29. AUG 2011 14.21

AARHUS: Sikkerhedstiltagene indebærer blandt andet forbedringer på Ringvejen i form af nyt overvågningssystem til signalanlæggene, forbedring af uheldsbelastede kryds samt sikkerhedstiltag på Viby Torv. Desuden afsættes der midler til at færdiggøre skolevejs-analysen, der har fokus på de bløde trafikanter.

- Med anlægsprogrammet i år kan vi forbedre muligheden for at komme hurtigere frem for alle trafikanter. Projekterne vil desuden bidrage til større trafiksikkerhed, som medvirker til, at vi får nedbragt antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, siger rådmand for Teknik og Miljø, Laura Hay (V).

 

Anlægsprogrammet omfatter også projekter, der er af væsentlig betydning for udviklingen af Aarhus som østjysk kraftcenter. Når Aarhus Universitetshospital ved Skejby udbygges, skal en forlægning tjene som adgangsvej til hospitalet samt som aflastning af Randersvej, der er blevet yderligere belastet i forbindelse med anlæg af Djurslandmotorvejen.

Endelig indeholder anlægsprogrammet også en række forbedringer for den kollektive trafik og en række mindre anlægsprojekter i lokalområderne.

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsprogrammet har der været afholdt møder med Aarhus Kommunes fællesråd. Her er fællesrådene blevet orienteret om, hvilke projekter, der tænkes gennemført. Med baggrund i de afholdte møder er tolv højtprioriterede ønsker fra fællesrådene indarbejdet i anlægsprogrammet.

- Jeg er glad for det gode og konstruktive samarbejde med fællesrådene. Det har stor betydning, at borgerne i Aarhus er engagerede i, hvordan vi anlægger vores trafikale infrastruktur i lokalområderne. Det viser også, at den trafikale sikkerhed og tryghed er væsentlig, når vi udvikler vores byområder, siger rådmanden.

mou