Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

32 nye digitaliseringsprojekter

Kommunerne har i fællesskab udviklet en digital strategi og handlingsplan, som skal effektivisere den offentlige sektor
15. SEP 2011 10.24

32 digitale indsatsområder, der fordeler sig på alle de kommunale fagområder. Det er det foreløbige resultat af kommunernes bestræbelser for at lave en fælles handlingsplan for digitalisering.

- Projekterne i handlingsplanen kommer til at påvirke hele den kommunale sektor. I folkeskolen betyder det f.eks., at digitale lærermidler kan understøtte den enkelte elevs læring, fordi det bliver nemmere for lærerne at udnytte forskellige lærermidler, der kan understøtte de enkelte elevers behov,siger KL's formand Jan Trøjborg.

Projekterne i handlingsplanen er fordelt på fire fagområder: beskæftigelse, børn og kultur, social og sundhed og teknik og miljø. Og på to tværgående områder: digital borgerbetjening sammenhængende it og konkurrence.

Digital borgerbetjening skal spare milliard
- Den kommunale borgerbetjening digitaliseres. Det giver en mere moderne service med bedre selvbetjeningsløsninger til borgerne. Det sparer ressourcer i den kommunale administration – i alt skal initiativerne om digital borgerbetjening tilsammen spare den kommunale sektor for en milliard kroner, siger Jan trøjborg.

- Også på beskæftigelsesområdet er der et stort potentiale for forbedring. Hvis regering og Folketing er indstillet på at forenkle reglerne på området, er der potentiale for at undgå spildtid og unødvendige processer.

Handlingsplanen for kommunernes digitale strategi 2011-2015 hænger tæt sammen med Den fællesoffentlige strategi 2011-2015. Der vil være projekter, der findes begge steder, fordi projekterne både er et fælleskommunalt mål, men som samtidig løftes bedst i samarbejde med staten og regionerne.

jos

Foto: www.flickr.com/photos/gothcandy/