Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odense digitaliserer jordvarme

Vvs- og kloakmestre skal fremover indsende ansøgninger digitalt om jordvarmeanlæg og nedsivningsanlæg

ODENSE: Vvs- og kloakmestre har i Odense fået en ny og bedre mulighed for at indsende ansøgninger om jordvarmeanlæg og nedsivningsanlæg for spildevand digitalt. Og det er en fordel både for det private og kommunen, mener Odense.

- Nu er det meget hurtigere at sætte sig til computeren og udfylde den digitale ansøgning på nettet. Og så kan håndværksmesteren selvfølgelig gøre det på alle tider af døgnet, når det passer ham, siger Mette Beck-Nielsen, leder af Erhvervskontakten i Odense Kommune.

Færre fejl
Risikoen for fejl er minimeret nu, da der i den digitale løsning findes hjælpetekster og vejledning undervejs - det var der ikke i den gammeldags elektroniske blanket. Og man kan ikke afslutte selvbetjeningsløsningen, hvis man ikke har svaret på alle spørgsmål.

Det giver færre fejlagtige ansøgninger og forkorter sagsbehandlingstiden. Når der er færre fejl og i det hele taget færre breve, så arbejder kommunen mere effektivt.

- Vi skal ikke posthåndtere og indscanne og på længere sigt heller ikke journalisere ansøgningerne. De ryger direkte ind på computeren og håndværkerens sag, da han eller hun bruger digital signatur. Og når kommunikationen går den anden vej, skal vi naturligvis heller ikke posthåndtere. Det betyder samlet set, at vi kan sagsbehandle hurtigere, siger kontorchef i Landbrug og Grundvand Knud Søndergaard.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/csessums/with/4548444635/