Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udgifter til udsatte unge har toppet

Relativt flere småbørn og færre teenagere vil lette presset på udgifter til udsatte børn og unge
22. SEP 2011 10.38

Færre teenagere betyder, at presset på kommunernes udgifter til udsatte børn og unge vil falde i de næste 20 år. Det fastslår en analyse fra AKF.

Halvdelen af de seneste ti års voldsomme stigning i kommunernes udgifter til udsatte børn skyldes naturlige, demografiske forandringer, som kommunerne ikke har kunnet gøre noget ved. En analyse fra AKF viser, at i de næste 20 år vil alderssammensætningen blandt de 0-21 årige ændre sig, så udgiftsbehovet til udsatte børn vil falde.

- Vores beregninger viser, at udgifterne til udsatte børn og unge afhænger meget af børnenes alder. Derfor betyder relativt flere småbørn og færre teenagere, at presset på udgifter til udsatte børn og unge falder, forklarer programchef i AKF, Kurt Houlberg.

Årsag til eksplosion i udgifter
AKF's analyse er baseret på udgiftsdata for Københavns Kommune og befolkningstal for hele landet. Tallene viser, at indsatserne over for udsatte børn i 13-17 års alderen generelt er meget dyrere for kommunerne end indsatser til de små børn i 0-7 års alderen. Det skyldes, at teenagere oftere har behov for en indsats og har tungere problemer, så de forebyggende foranstaltninger og eventuelle anbringelser uden for hjemmet er mere udgiftskrævende.

- I de sidste ti år har der netop været vækst i antallet af unge, mens der har været fald i antallet af førskolebørn. Og den ændrede aldersfordeling blandt børn og unge er faktisk skyld i halvdelen af den eksplosive stigning i de kommunale udgifter til udsatte børn, vi har været vidne til i de senere år, siger Kurt Houlberg.

I løbet af de seneste ti år er de samlede offentlige udgifter til udsatte børn og unge steget fra 10,3 mia. kr. til 14,1 mia. kr.

Færre udgifter i år 2030
Befolkningsfremskrivninger viser, at de aldersbetingede udgiftsbehov til udsatte børn og unge har toppet i 2010. Frem mod år 2030 vil der blive relativt flere småbørn og relativt færre unge. Det vil betyde, at udgiftsbehovet til udsatte børn vil være 8 pct. lavere i 2030 end i 2010. Udgiftsbehovet vil dermed vil falde til et niveau svarende til 2004.

- Kommunerne kan jo stadig prioritere politisk og vælge at bruge flere eller færre penge på deres indsats over for udsatte børn og unge. Men hvis kommunerne fortsætter med den udgiftspolitik, de har på området i dag, viser vores analyser altså, at udgifterne vil falde - alene på grund af den ændrede alderssammensætning.