Sorø får faste læger på plejecentre

KORT NYT5. OKT 2021 15.35

SORØ: Plejecenterbeboerne i Sorø Kommune kan i fremtiden få en fast læge, som er tilknyttet plejecentret, hvor de bor. Kommunen sørger nemlig for praktiserende læger til alle kommunens plejecentre.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der sker færre indlæggelser og genindlæggelser, at medicinhåndteringen på plejecentrene bliver forbedret, og at beboere og pårørende oplever en højere grad af tryghed på grund af den tætte relation til lægen.

Lægen vil møde patienterne på plejecentret og fortsætter derudover sin praksis som normalt. Lægens fordel ved at komme på plejecentret er, at denne får en dybere indsigt i den enkelte patient og adgang til konstruktiv sparring med personalet. Kommunen tilbyder at betale de 210 kr., det normalt koster at skifte læge, for de beboere, som ønsker at skifte til plejehjemslægen.

ak