Populær lægeordning bliver fremtidssikret
På et stigende antal plejehjem i Danmark kan beboerne vælge en læge, som kommer fast på plejehjemmet hver uge. Ordningen startede som et forsøgsprojekt fra 2012 til 2014. (Arkivfoto.)
Foto: Signe Goldmann, Ritzau Scanpix

Populær lægeordning bliver fremtidssikret

Med lægernes overenskomst går den populære ordning om faste plejehjemslæger en sikrere fremtid i møde. Men det kniber stadig med tilslutningen i mange kommuner.
29. AUG 2021 16.42

Færre indlæggelser, bedre styr på medicinen og bedre kontakt mellem borger, personale og læge.

Det er nogle af de konklusioner, som Vive kom frem til i 2014 efter et forsøgsprojekt, hvor en praktiserende læge kom fast på et plejehjem. Forsøget blev bredt ud til hele landet to år senere.

Efter fem år med skiftende finansiering kommer der nu en mere permanent løsning. Fra årsskiftet er den nemlig skrevet ind i de praktiserende lægers overenskomst. 

Succes i Gladsaxe

En plejehjemslæge kommer fast forbi det plejehjem, de er tilknyttet, ved siden af deres almindelige lægepraksis - for eksempel en gang om ugen.

Her tilser de beboere, som har dem som læge og har behov for at se dem, og de underviser personalet og gennemgår beboernes medicin, når det er nødvendigt.

Steen Rank Petersen, der er sundhedschef i Gladsaxe Kommune, kan også se flere af de gode resultater, som forsøgsprojektet viste, på de plejehjemmen i hans kommune, der har en tilknyttet læge.

- De akutte henvendelser bliver voldsomt minimeret, og der er langt mere styr på medicinen, siger han.

Seniorkonsulent hos Ældre Sagen Rikke Hamfeldt peger på klare fordele for de ældre.

- Ordningen er en rigtig stor fordel for plejehjemsbeboerne – det giver en stor tryghed og tilfredshed for dem – og så ved vi også, at det giver færre indlæggelser, og der kommer bedre fokus på medicineringen.

For få praktiserende læger 

Til trods for populariteten og de positive erfaringer var det kun 44 pct. af kommunerne, som havde læger tilknyttet ordningen på alle deres plejehjem i 2020. Det viser tal fra KL.

- Alle erfaringerne er positive, så derfor havde vi gerne set, at man var nået meget længere, siger Rikke Hamfeldt.

Jørgen Skadborg, der er praktiserende læge og formand for Praktiserende Lægers Organisation, peger på to problemer, som kan have ført til udfordringerne med at implementere ordningen.

Fordi projektet først blev finansieret igennem satspuljemidlerne fra 2016 til 2019 og dermed var midlertidigt, kan det have gjort flere skeptiske, mener han.

I forbindelse med, at ordningen blev indført i 2016, blev der afsat 100 mio. kr. til den frem til 2019. I slutningen af 2019 blev der afsat 20 mio. kr. mere til at dække ordningen de næste to år.

- Den anden ting, som er den allerstørste hæmning - og det bliver det desværre ved med at være i et stykke tid endnu – er, at vi er for få praktiserende læger, og vi har alt for travlt. Det er vores store udfordring, siger han.

Steen Rank Petersen er enig i, at det er en klar fordel, at ordningen nu indgår i lægernes overenskomst. Han håber, at det betyder, at flere læger kan tilknyttes ordningen på sigt.

81 pct. af kommunerne havde sidste år en plejehjemslæge på mindst ét plejecenter.

Fakta

  • Ordningen med faste læger på plejecentre blev indført i 2016.
  • Der er tale om praktiserende læger, som kommer ved siden af sin lægepraksis et par timer om ugen.
  • Plejecentrenes beboere tilbydes at vælge den faste læge som deres praktiserende læge, når lægen bliver tilknyttet og når beboeren flytter ind. Det er valgfrit, om man vil vælge lægen.
  • Lægen vejleder personalet, når de kommer, og samtidig kan de også gennemgå beboernes medicin, når det er relevant.
  • De tilser også de patienter, som har valgt dem som deres læge, hvis de skulle have behov for hjælp.
  • Formålet med ordningen er at give beboerne en bedre kvalitet og reducere antallet af indlæggelser, der kan forebygges.

Kilder: KL og PLO

Ritzau