Plejehjemsbeboere har i voksende tal glæde af fast læge
Arkivfoto fra Rosenborgcentret Plejehjem
Foto: Joachim Rode, Ritzau Scanpix

Plejehjemsbeboere har i voksende tal glæde af fast læge

I langt de fleste kommuner lykkes det at indføre faste læger på plejehjemmene. Det giver bedre behandling til borgerne.
3. MAR 2020 12.18

På et hastigt stigende antal plejehjem landet over er den praktiserende læge blevet et meget velkendt ansigt for beboerne, fordi hun kommer på jævnlige besøg og ser til dem og samarbejder meget mere med personalet end før, skriver Momentum.

Det er konsekvensen af udrulningen af ordningen med faste plejehjemslæger, der har som mål at sikre færre indlæggelser, bedre medicinering og mere trygge borgere.

Ordningen med fast tilknyttede læger til plejehjemmene blev aftalt mellem regeringen, KL, Danske Regioner og PLO i 2016, og går kort fortalt ud på, at fast tilknyttede læger er nogle timer på plejehjemmet hver uge, hvor de vejleder personalet om symptomer og ændringer i beboernes tilstand og om behandling og medicinering.

En ny Momentumundersøgelse viser, at man i 68 pct. af kommunerne med udgangen af 2019 havde en fast læge på mindst halvdelen af de lokale plejehjem.

Det er en stigning fra 59 pct. året før og 28 pct. i 2017. Samtidig er andelen af kommuner, hvor der er faste læger på samtlige plejehjem, steget fra 11 pct. i 2017 til 35 pct. i 2019.

Svært at nå målet
Momentums undersøgelse viser, at det har været svært at opnå målet om en fuld udrulning i 2019, som var det oprindelige mål. Men det er bestemt ikke manglende motivation, der er årsagen til, at nogle kommuner endnu ikke har aftaler på plads på samtlige plejehjem. Det understreger Jette Skive (DF), formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

- Alle parter er enige om, at det er til stor fordel for både borgere og personale med en fast læge på plejehjemmene, men der er bare nogle praktiske udfordringer, som gør, at det ikke løses med et snuptag. Med den usikkerhed, der har været om finansieringen af ordningen, har det ikke været helt enkelt at komme i gang alle steder, siger Jette Skive.

Hun henviser til, at der i perioden 2016-2019 blev afsat 100 mio. kr. til en indfasning af ordning. Siden har forligspartierne bag Satspuljens afløser, Reserven, besluttet at afsætte 15 mio. i 2020 og bare fem mio. kr. i 2021 til ordningen.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev