DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Skuffede borgmestre: I spilder vores tid
Aarhus udlejer hvert år skurvogne til boligløse studerende omkring studiestart og vil gerne kunne tilbyde lignende akutboliger til socialt udsatte året rundt. Men det og de øvrige forslag om billige boliger skal undersøges yderligere, før regeringen vil sige ja til et forsøg.
Foto: Sofia Busk, Polfoto

Skuffede borgmestre: I spilder vores tid

Frikommunenetværk ville bygge billige boliger med dispensation og lade socialt udsatte bo midlertidigt i pavilloner, men foreløbig siger regeringen nej. Tunnelsyn og mangel på respekt, lyder det fra borgmestre

- Hold op med at bede os om at lave store, ambitiøse ansøgninger, hvis I alligevel ikke mener det. Det er spild af skatteborgernes penge.

Joy Mogensen (S) er borgmester i Roskilde, og hun er skuffet.

Roskilde er en af seks kommuner, som deltager i et frikommunenetværk om at skaffe flere billige boliger, og forleden fik de seks kommuner besked fra regeringen om, at ingen af deres fem forslag er gået glat igennem.

Et af forslagene gik ud på at bygge en række boliger i København og Roskilde til en månedlig husleje på kun 2.500-3.500 kr. ved at slække på de normale krav i bygningsreglementet om fx elevator, parkeringspladser, kørestolsadgang og ventilation. Men det skal afvente ’afrapportering fra en tværministeriel arbejdsgruppe i løbet af foråret’, meddeler Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Et andet forslag var at lave midlertidige boliger i pavilloner til udsatte borgere i Aarhus, København og Høje-Taastrup, så de slipper for at bo på herberg. Det forslag skal afvente vedtagelsen af den nye planlov, ’hvorefter muligheder og behov for yderligere forsøg kan afklares’, skriver ministeriet.

Også et forslag om at give midlertidigt huslejetilskud til kontanthjælpsmodtagere skal afklares nærmere og kommer højst til at gælde ’en snæver og meget udsat målgruppe’ i en kort periode. Kun de dele af netværkets forslag, som udvider brugen af udslusningsboliger, deleboliger og midlertidige lejekontrakter, er godkendt af regeringen. 

’Lad os nu forsøge’
Joy Mogensen kalder ministeriets arbejde useriøst og mangel på respekt for kommunernes arbejde.

- Først slår landspolitikerne sig stort op på, at nu skal vi turde eksperimentere og tænke nyt. Så laver vi et ret stort sagsarbejde i kommunerne, og når det så kommer til stykket, er de ikke særlig risikovillige alligevel.  Hvordan skal vi nogensinde få prøvet noget nyt? Der er jo tale om forsøg, så lad os nu forsøge, så kan vi evaluere bagefter, siger hun.

- Det er lidt absurd, at noget, der går ud på at afbureaukratisere, kræver mere bureaukrati, tilføjer hun. 

Ziegler: Tunnelsyn
Også Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), erklærer sig skuffet over, at forsøgene ikke er gået igennem.

- Vi står med en gruppe mennesker, der ikke kan komme videre med deres liv, før de får en billig bolig. Og nu skal vi så yderligere arbejde videre med en hel masse detaljer. Det virker, som om der ligger et sektorministerielt tunnelsyn bag svaret. Ideen var, at vi skulle have større fleksibilitet og mindre bureaukrati, og nu virker det til, at der er gået djøffere i sagen, siger han. 

I Aarhus er rådmand Thomas Medom (SF) heller ikke ligefrem begejstret.

- Det, som vi får tilladelse til, er i min verden det samme som en afvisning, siger han til Ritzau.

Stigende mangel
Frikommunenetværket om billige boliger omfatter København, Aarhus, Randers, Roskilde, Høje-Taastrup og Favrskov.

Baggrunden for deres ansøgninger er, at de oplever en stærkt stigende mangel på boliger, som folk med lav indkomst har råd til. Det presser kommunernes økonomi, fordi det er dyrt at betale for pladser på herberger og dyre botilbud, og fordi det er svært at hjælpe borgere med deres øvrige problemer, så længe de mangler en bolig.

Desuden kan forsøg med billige boliger i områder med høje grundpriser være med til at forebygge ghettoer, mener Joy Mogensen. Selv om det vil indebære boliger, som ikke lever op til normale kvalitetsstandarder om fx adgangsmuligheder for handicappede.

- Jeg er fuldstændig enig i, at det aldrig må blive generel standard. Men vi har brug for et begrænset antal boliger i alle boligområder, som alle har råd til at betale, hvis vi skal undgå, at der opstår velhaverghettoer og den modsatte slags ghettoer, siger hun.

Fem forsøg pure afvist
De otte frikommunenetværk havde indsendt i alt 33 ansøgninger i første runde, og af dem har regeringen sagt ja til de 13. Fem er afvist, nemlig et nordjysk forslag om et mere fleksibelt integrationsprogram og fire af i alt syv forslag fra Guldborgsund, Ikast-Brande og Gladsaxe, der handlede om anbringelser af børn og unge.

Fire forsøg vil regeringen kun delvist godkende, og de sidste 11 ansøgninger afventer nærmere afklaring. Blandt disse i alt 15 er de fem fra netværket om billige boliger.

Der bliver endnu to ansøgningsrunder, hvor samtlige netværk kan søge om nye forsøg. Fristen for dem er 1. maj og 1. november i år.

Se alle frikommuneansøgninger og ministeriets svarbreve her.