Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skive fastholder enegang i kortsag

Udvalgsformand Anders Bøge (SF) ser ingen grund til at tilslutte sig FOTdanmark - som de 97 andre kommuner
8. MAR 2012 9.54

Af Knud Abildtrup, [email protected]

SKIVE: Skives Teknik- og Miljøudvalg har besluttet at fortsætte aftalen med det lokale Kortcenter.dk for de næste seks år og dermed spare 1,5 mio. kr. over syv år.

Dermed sætter Skive sig uden for det fælles offentlige geografiske kortværk, som foreningen FOTdanmark er på vej til at etablere. Som den eneste af landets 98 kommuner.

Udvalgsformand Anders Bøge (SF) forklarer til dknyt om baggrunden for at gå enegang:

- Måske er der kommuner, som slet ikke har haft en drøftelse af, hvilke muligheder, der på området. Jeg har talt med udvalgsformænd, der ikke kender FOTdanmark. Hvordan FOTdanmark så har fået aftaler med disse kommuner, ved jeg ikke noget om.

- FOTdanmark skal ikke kortlægge noget som helst, de kan bare bruge det materiale, der findes. Det kunne de formentlig også have gjort i andre kommuner, derved kunne der have været sparet rigtig mange penge.

Sagen om kort har i Skive den krølle, at det i februar kom frem at der er familiemæssige relationer mellem en medarbejder i Kortcenter.dk, der lever den løsning, kommunen bruger, og den medarbejder i forvaltningen, som havde indstillet at bruge det lokale firma. En ny medabejder tog sig så af sagen, der endte med samme resultat.

Formand for FOTdanmark, kommunaldirektør i Sønderborg,  Søren Bonde Hansen, har ifølge Skive Folkeblad udtalt, at enegangen svarer til, at Skive ikke vil være med i CPR-nummerordningen.

FOTdanmark har til formål at etablere en kortlægning af Danmark, der er fælles for staten og kommunerne. En fællesoffentlig kortlægning etableres ud fra en vision om at lade stedbundne data være et centralt bidrag til digital forvaltning i Danmark.

Foreningen FOTdanmark blev stiftet i 2007 med Herning, Frederikssund, Gladsaxe og Silkeborg kommuner samt Kort og Matrikelstyrelsen (KMS) som medlemmer.

FOTdanmark skaber baggrunden for et sammenhængende geografisk administrationsgrundlag til brug for den digitale forvaltning. Arbejdet rummer udarbejdelsen af en fælles landsdækkende standardisering af væsentlige geografiske informationer og en funktionel systemopbygning gennem et formelt og forpligtigende samarbejde.

Det fælles administrationsgrundlag skal sikre, at der opnås en ensartethed i det digitale kortgrundlag på tværs af landet, således at det vil være muligt at høste det effektiviseringspotentiale, der er forbundet med at optimere sagsbehandlingen via GIS systemer internt i kommunen og på tværs af sektorgrænser og myndigheder - såvel kommunale som statslige.