Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

FOT-kortlægningen holder planen

Kort- og Matrikelstyrelsen har nået sit mål om, at 75 pct af landet skal være kortlagt efter FOT-standarden i 2011
25. NOV 2011 8.40

FOT-kortlægningen på Fyn, Langeland og Ærø er netop færdiggjort. De nye kortdata er klar til brug, og Kort- og Matrikelstyrelsen, KMS, har dermed nået sit mål om, at 75 pct af landet skal være kortlagt efter FOT-standarden i 2011, oplyser styrelsen.

KMS har i disse dage lagt sidste hånd på kortproduktionen for de fynske kommuner, samt Langeland og Ærø. Data er lagt i det fælles databasesystem, FOT2007, og kan nu benyttes til forvaltningsopgaver både i staten og kommunerne.

I 2011 har KMS haft som målsætning, at 75 pct. af Danmarks areal skulle være til rådighed for offentlig administration ved årets udgang. Dette mål er således nået. Efter planen skal FOT-kortlægningen være landsdækkende i 2012.

Kortlægningen på Fyn og øerne er sket i et samarbejde mellem KMS og kommunerne. Samarbejdet har bl.a. stået for udbuddet af kortlægningsopgaven og den efterfølgende kvalitetskontrol. Kortene er tegnet digitalt med udgangspunkt i luftfotos optaget i foråret 2010.

Kortlægningen følger den fælles kortstandard i FOTdanmark, som er en forening med KMS og kommunerne som medlemmer. FOTdanmarks mål er at kortlægge landet med henblik på at etablere et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag.

ka