Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nu kun fire kommuner uden for FOTdanmark

Det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag mangler nu kun Samsø, København, Skive og Viborg for at dække hele landet ind
28. NOV 2011 7.00

Af Knud Abildtrup

I årets løb har Frederiksberg Kommune meldt sig ind i FOTdanmark, så der nu blot er fire kommuner tilbage, der står udenfor: Skive, Viborg, Samsø og storesøster København.

FOT-kortlægningen på Fyn, Langeland og Ærø er netop færdiggjort, og Kort- og Matrikelstyrelsen, KMS, har dermed nået sit mål om, at 75 pct af landet skal være kortlagt efter FOT-standarden i 2011.

Efter planen skal FOT-kortlægningen være landsdækkende i 2012. Den følger den fælles kortstandard i FOTdanmark, som er en forening med KMS og kommunerne som medlemmer. FOTdanmarks mål er at kortlægge landet med henblik på at etablere et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag.


FOTdanmark har til formål at etablere en kortlægning af Danmark, der er fælles for staten og kommunerne. En fællesoffentlig kortlægning etableres ud fra en vision om at lade stedbundne data være et centralt bidrag til digital forvaltning i Danmark.

Foreningen FOTdanmark blev stiftet i 2007 med Herning, Frederikssund, Gladsaxe og Silkeborg kommuner samt Kort og Matrikelstyrelsen (KMS) som medlemmer.

FOTdanmark skaber baggrunden for et sammenhængende geografisk administrationsgrundlag til brug for den digitale forvaltning. Arbejdet rummer udarbejdelsen af en fælles landsdækkende standardisering af væsentlige geografiske informationer og en funktionel systemopbygning gennem et formelt og forpligtigende samarbejde.

Det fælles administrationsgrundlag skal sikre, at der opnås en ensartethed i det digitale kortgrundlag på tværs af landet, således at det vil være muligt at høste det effektiviseringspotentiale, der er forbundet med at optimere sagsbehandlingen via GIS systemer internt i kommunen og på tværs af sektorgrænser og myndigheder - såvel kommunale som statslige.

Der er samfundsmæssige besparelser ved at gennemføre en fælles standardiseret kortlægning uden unødig dobbeltregistrering og dobbeltarbejde i form af parallel kortlægning. Derudover er der et effektiviseringspotentiale, når forvaltningerne i stat, regioner og kommuner i højere grad udnytter de muligheder, som en øget brug af geodata i digital forvaltning rummer.

De store økonomiske gevinster ved FOT konstruktionen opnås først ved en landsdækkende udbredelse af konceptet.

Det samfundsmæssige rationale bygger på de grundlæggende principper for digital forvaltning, hvor data fødes og ajourføres ved kilden én gang for alle uden unødige dobbeltregistreringer og stilles til rådighed for forvaltningerne via en serviceorienteret IT-arkitektur.