DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Skive blokerer landsdækkende klimatilpasning

Skive blokerer landsdækkende klimatilpasning

- Skive ønskede ingen drøftelse med FOTdanmark, beklager formand Søren Bonde Hansen, kommunaldirektør i Sønderborg, om den vestjyske enegang
9. MAR 2012 12.17

Af Knud Abildtrup, [email protected]

Skive står med en ny, seksårig aftale med det lokale Kortcenter.dk uden for det landsdækkende kortsamarbejde FOTdanmark, som siden 2003 har arbejdet på at få alle landets kommuner med på landsdækkende standard og samarbejde, når det gælder kortgrundlag.

Udvalgsformand Anders Bøge (SF) udtalte i går til dknyt, at 'FOTdanmark bare kan bruge det materiale, der findes. Det kunne de formentlig også have gjort i andre kommuner, derved kunne de have sparet rigtig mange penge.'

Forelagt den udtalelse svarer formand for FOTdanmark, kommunaldirektør i Sønderborg, Søren Bonde Hansen:

- Det er forsøgt i andre kommuner, men desværre uden succes. Jeg synes, det vigtigste må være at få samlet de 98 kommuner om den fælles opgave - så jeg vil fortsat opfordre Skive til at melde sig ind i FOTdanmark, så vi kan få løftet de fælles opgaver sammen.

- Jeg mener fortsat, at i en tid, hvor kommunerne anstrenger sig for at demonstrere evne til at løse opgaver i fællesskab samtidig med, at der igangsættes en evaluering af kommunalreformen, er det dobbeltærgerligt, at Skive vælger at stå uden for fællesskabet, som den eneste af 98 kommuner.

De er velkomne - hvis grundlaget er på niveau
- De offentlige myndigheder er nødt til at eje og dermed have det fulde ansvar og rettigheder til at dele de landsdækkende grunddata. Ellers kan vi ikke lave bl.a. fælles Digital Byggesagsbehandling, fælles trafikplanlægning og ikke mindst fælles klimatilpasning på tværs af kommunerne og staten.

- Konkret bliver klimatilpasningen i Skive og i de omkringliggende kommuner vanskeliggjort af, at vi nu har to grundlag.

- Hvis Skive fortsat vurderer, at deres data kan bruges, er Skive velkomne til at melde sig ind - under forudsætning af at Skive Kommune sikrer, at Skive Kommunes datagrundlag bringes på niveau med FOTdanmarks.

- Vi ville netop gerne have drøftet alt dette med Skive Kommune - men det ønskede Skive ikke.