Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skanderborgs kaptajn fylder 60

Skanderborgs kommunaldirektør Jens Kaptain fylder 60 år den 3. april. Han har gennem de sidste godt 30 år været en markant personlighed i den kommunale sektor.
21. MAR 2011 6.00

SKANDERBORG: I 2005 blev han ansat i den tidligere Skanderborg Kommune. Og siden 1. januar 2007 har han varetaget stillingen som kommunaldirektør med ansvar for ca. 5.500 ansatte i den nye Skanderborg Kommune og et bruttobudget på godt kr. 4 mia.

Den 1. juni 2011 begynder den til den tid forhenværende kommunaldirektør hos Lundgaard Konsulenterne - efter 12 år som kommunaldirektør i henholdsvis Haderslev og Skanderborg kommuner

I 2009 blev Skanderborg Kommune optaget i Danmarks første ledelseskanon, som en af de største ledelsesindsatser gennem de sidste 60 i Danmark. Samme år blev Jens Kaptain udpeget som Årets offentlige Beslutningstager.

I forbindelse med forlængelsen af sin åremålsansættelse i 2008 lagde Jens Kaptain dog ikke skjul på, at han ønskede at gå på pension i sommeren 2011. Dette var begrundet i ønsket om mere tid til familien og mulighed for at dyrke nye områder på deltidsbasis eksempelvis som konsulent, underviser og bestyrelsesmedlem.

Forfatter
Gennem årene har Jens Kaptain deltaget i en række arbejds- og styregrupper nedsat af ministerier, uddannelsesinstitutioner og Kommunernes Landsforening. Han har været medforfatter til flere bøger og været medlem af de fem kommunale chefforeningernes fællesbestyrelse i to omgange i årene 1989 - 2000. Jens Kaptain har også varetaget posten som næstformand i Foreningen af Socialchefer i Danmark og været medlem af hovedbestyrelsen i to omgange i årene 1989 - 2005.

Den kommunale karriere begyndte i det nordjyske. Efter ti år i den private sektor og med en socionomuddannelse fra Aalborg Universitet som teoretisk ballast blev Jens Kaptain ansat i Aalborg Kommune i 1980. Her var han først områdeleder, og var blandt andet med til at opbygge Aalborg Kommunes integrationsfunktion. I en periode i dette ansættelsesforløb var Jens Kaptain beskæftiget som personalekonsulent på Kommunedata i Aalborg.

Efterspurgt foredragsholder
Fra 1989 - 1992 blev Jens Kaptain socialinspektør og senere forvaltningsdirektør i Blaabjerg Kommune. Fra 1993 - 1998 var han socialchef i Haderslev Kommune, og fra 1999 - 2005 kommunaldirektør samme sted. I snart 10 år har han været medlem af Nykredits repræsentantskab.

Gennem en lang og aktiv kommunal karriere har Jens Kaptain arbejdet ihærdigt på at påvirke udviklingen i den kommunale sektor. Senest har han lagt en kæmpe arbejdsindsats i videreudviklingen af 'skanderborg-modellen' - den særlige organisationsmodel, som Skanderborg Kommune er opbygget efter.

Gennem hele karrieren har han være en efterspurgt foredragsholder i både offentlige og private organisationer og virksomheder bl.a. i forhold til organisations- og ledelsesudvikling.

Jens Kaptain er bortrejst på dagen.

ka