Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Serviceløft og uændret skat i Fredensborg

BUDGET 2012 De seneste års stramme styring af økonomien giver nu pote, melder Fredensborg Kommune
27. SEP 2011 10.28

Byrådet i Fredensborg Kommune vedtog i går aftes budgettet for 2012. Vedtagelsen skete med enstemmighed i Byrådet og sikrer en robust økonomi, hvor der er plads til både serviceløft og investeringer i udviklingen af Fredensborg Kommune, mens skatten holdes uændret.

- Vi ser nu effekten af de senere års stramme styring af økonomien. Det er lykkedes at bremse op for tidligere års stigende udgifter, kassebeholdningen stiger og gælden falder. Det betyder, at vi nu igen kan begynde at investere i at udvikle vores kommune og forbedre servicen for borgerne, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Budgettet for 2012 er lavet under hensyn til økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der under ét stiller krav om nulvækst og opbremsning i de kommunale serviceudgifter og fastholdelse af den kommunale skatteudskrivning.

Investeringer i velfærd og udvikling
Samlet set er der serviceløft og nye initiativer for 150 mio. kroner i budgetperioden.

Blandt de nye initiativer kan nævnes:

  • Flere pædagoger i kommunens daginstitutioner. Netto afsættes 12 mio. kroner, der skal styrke og forbedre vilkårene for børn i daginstitutionerne.
  • Forbedring af idrætsfaciliteter i Humlebæk. Der afsættes 25 mio. kroner og projektmidler til vurdering og behov for foreningslokaler og medborgerfaciliteter i Kokkedal og Nivå.
  • Der anlægges ny rundkørsel på Isterødvejen i 2013 for at forbedre trafiksikkerheden.

 

 

Finansieringen af initiativerne er bl.a. fundet gennem omprioriteringer og besparelser for 60 mio. kr. Bl.a. har Byrådet vedtaget at spare i administrationen, ligesom der er fundet midler gennem bedre indkøb.

jos