Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

I Fredensborg aflyser de ikke timer i skolerne

Skolerne i Fredensborg Kommune placerer sig nu igen i toppen sammenlignet med alle landets kommuner ifølge Undervisningsministeriets nyeste måling af gennemførte timer
26. MAJ 2011 13.12

FREDENSBORG: I Fredensborg Kommune gennemføres 94,1 pct. af timerne efter planen, mod 90,7 pct.  på landsplan. Kun tre andre kommuner - Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner - ligger bedre i forhold til gennemførte timer.

- Vi er bedst på Sjælland, og jeg er stolt af den høje kvalitet på skolerne. At undervisningen gennemføres er naturligvis en forudsætning for at eleverne får noget ud af deres skolegang, siger Hanne Berg (SF), formand for Børne- og Skoleudvalget.

- Det er heldigvis et generelt billede, at skolerne i kommunen leverer en god kvalitet. Noget vi hele tiden følger med de årlige kvalitetsrapporter, hvor det også fremgår hvor mange timer, der aflyses og vikarlæses. I kvalitetsrapporten kan vi også se, at det heldigvis er samtlige skoler, der har en høj gennemførselsprocent", siger hun.

Undersøgelsen fra Undervisningsministeriet viser desuden, at 5,4 pct. af timerne i Fredensborg Kommune afvikles med vikardækning. Blot 0,1 pct. af timerne aflyses.

Ny skolestruktur med faglige mål
I forbindelse med den ny skolestruktur opstillede parterne omkring skoleforliget en række mål, som skolerne skal nå under den ny struktur. Blandt målene er, at skolerne skal op på undervisningsministeriets vejledende timetal for alle klassetrin senest i 2013, og mindst 90 procent af timerne skal læses af linjefagsuddannede læ-rere.

- Det er nogle ret ambitiøse mål, vi har opstillet for skolerne, men vi tror helt klart, det er realistiske mål. Ideen med ændringen af skolestrukturen er jo netop, at de større skoler er mere fagligt og økonomisk bæredygtige og derfor kan fastholde og videreudvikle det gode skoletilbud, vi har på skolerne her i kommunen. Et tilbud, der er så godt, at mange forældre forhåbentligt fortsat vil vælge det", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

mou

Fakta om mål i skoleforliget:
1. Skoleområdet i Fredensborg Kommune skal op på undervis-ningsministeriets vejledende timetal for alle klassetrin senest i 2012.
2. Over 90 procent af normalundervisningstimerne skal fra 2013 undervises af linjefagslærere eller lærere med tilsvarende kvalifikationer.
3. Mindst 50 procent af alle vikartimer skal læses af uddannede folkeskolelærere eller lærere med tilsvarende kvalifikationer i 2013.
4. 95 procent af en ungdomsårgang i Fredensborg Kommune skal have gennemført en ungdomsuddannelse.
5. Folkeskolerne skal have en kvalitet så flere elever vælger Fredensborg Kommunes folkeskoler.

Se kvalitetsrapport for skoleområdet i Fredensborg Kommune

Se Undervisningsministeriets rapport